Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο φτωχόν και ο ζεγκίντς

Αέτσ’ γλεντούν οι ΠόντιοιΑέτσ’ γλεντούν οι Πόντιοι

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Φάνης Κουρουκλίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Κώστας Σιώπης, Φάνης Κουρουκλίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος


Πολλά που έχ̌’, πολλά νουνίζ’,
μη χάν’ α̤τα φογάται
Σ’κούτα και κείται σο κρεβάτ’,
μερών’ και ’κι κοιμάται

Καλά να είναι κι οι ζεγκίν’,
εμείς άλλο καλλίον
Σίτα̤ θα έρ’ται ο θάνατον
τότε μετρούν τον βίον

Ολίγα π’ έχ̌’ ντό να νουνίζ’;
άμον πουλίν κοιμάται
Τα πόρτας όλι͜α ανοιχτά,
τιδέν πα ’κι φογάται

Καλά να είναι κι οι ζεγκίν’,
εμείς άλλο καλλίον
Σίτα̤ θα έρ’ται ο θάνατον
τότε μετρούν τον βίον

Κι άλλο φτωχός έν’ ο ζεγκίντς
πολλά που αγαπά τα
Κι ο εφτωχόν κι άλλο ζεγκίντς
που παίρ’ και πάει γλεντά τα

Καλά να είναι κι οι ζεγκίν’,
εμείς άλλο καλλίον
Σίτα̤ θα έρ’ται ο θάνατον
τότε μετρούν τον βίον

Καλά να είναι κι οι ζεγκίν’,
εμείς άλλο καλλίον
Σίτα̤ θα έρ’ται ο θάνατον
τότε μετρούν τον βίον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
βίοντο βιος, το σύνολο των ζωντανών που έχει στην ιδιοκτησία του κάποιος, η περιουσία κάποιου
έν’είναι
έρ’ταιέρχεται
έχ̌’έχει
ζεγκίν’πλούσιοιzengin/sengīn
ζεγκίντςπλούσιοςzengin/sengīn
θάνατονθάνατος
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
κείταικείτεται, ξαπλώνει
’κιδενουκί<οὐχί
μερών’μερώνει, ξημερώνει
νουνίζ’σκέφτεται
παπάλι, επίσης
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πόρταςπόρτες (ονομ.πληθ.)
σίτα̤καθώς, ενώσόταν<εις όταν
τιδέντίποτα
φογάταιφοβάται
χάν’χάνει, παύει να έχει, διώχνει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr