Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ρεβόλι͜α και σπαθία

Θάλασσας βοήν ακούωΘάλασσας βοήν ακούω

Στιχουργοί: Ιωάννης Κοσμίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Μελισσόπουλος, Γιώργος Ορφανίδης


Βαρέα κάστρα ερρούξαν
και τρανά πολιτείας
Κι εγώ ογρασ̌εύω ο άχαρον
ν’ αλώνω την καρδία σ’

Ρεβόλι͜α και σπαθία
εμέναν ’κι τρομάζ’νε
Τ’ ομμάτι͜α μ’, ψ̌η μ’, επλάστανε
το κάστρο σ’ να ωρι͜άζ’νε

Η πόρτα σ’ σιδερόφραχτον
και διπλοσπαλιγμένον
Το ανοιγάρ’ θα κλέφτ’ ατο,
αρνί μ’, απέσ’ να εμπαίνω

Ρεβόλι͜α και σπαθία
εμέναν ’κι τρομάζ’νε
Τ’ ομμάτι͜α μ’, ψ̌η μ’, επλάστανε
το κάστρο σ’ να ωρι͜άζ’νε

Θα σαϊτεύω την εγάπ’
σα νόστιμα χ̌ειλόπα σ’
Θ’ αφήνω τη δοντί’ μ’ σημάδ’,
τσ̌ικάρι μ’, σα μαγ’λόπα σ’

Ρεβόλι͜α και σπαθία
εμέναν ’κι τρομάζ’νε
Τ’ ομμάτι͜α μ’, ψ̌η μ’, επλάστανε
το κάστρο σ’ να ωρι͜άζ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανοιγάρ’κλειδί
απέσ’μέσα
βαρέαβαριά, συχνά, πολύ
διπλοσπαλιγμένονδιπλοκλειδωμένο
δοντί’δοντιού
εγάπ’αγάπη
επλάστανεπλάστηκαν, δημιουργήθηκαν, εμφανίστηκαν
ερρούξανέπεσαν
’κιδενουκί<οὐχί
μαγ’λόπαμαγουλάκιαmagulum
ογρασ̌εύωπασχίζω, παλεύω (αμεταβ)uğraşmak
ομμάτι͜αμάτια
τρανάμεγάλα
τρομάζ’νετρέμουν
τσ̌ικάρισπλάχνοciğer/ciger
χ̌ειλόπαχειλάκια
ψ̌ηψυχή
ωρι͜άζ’νεπροσέχουν, φυλάνε, επιβλέπουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr