Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ όνομα Σ’ Παναΐα

Θάλασσας βοήν ακούωΘάλασσας βοήν ακούω

Στιχουργοί: Γιώργος Ορφανίδης

Συνθέτες: Γιώργος Ορφανίδης

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Το νυφικόν εφόρεσες,
ομοι͜άεις τη Παναΐας
Κλαίω και τυρα̤ννίουμαι
με τη φωτογραφία σ’

Το νυφικόν εφόρεσες,
κλαίω από καρδίαν
Τ’ εμόν έσ’νε η άνοιξην,
τ’ εμόν η Παναΐα

Όντες ακούω τ’ όνομα σ’
κόπεται η καρδία μ’
Κλαίω και κλαίει για τ’ εμέν
τ’ εμόν η Παναΐα

Σην εκκλεσίαν οξ̌ωκά
ρακίν έπα σην υεία σ’
’Κι πρέπ’ η νύφε να λιβών’
και κλαίει από καρδίας

Οι δύ’ εμουν πα μαναχοί
χώρι͜α ατώρα ζούμε
Τραγώδ’ εποίκα τ’ όνομα σ’
να κλαίμε, να πονούμε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατώρατώρα
εκκλεσίανεκκλησία
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
εμουνμας
έπαήπια
εποίκαέκανα, έφτιαξαποιέω-ῶ
έσ’νεήσουν
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
’κιδενουκί<οὐχί
κόπεταικόβεται
λιβών’συννεφιάζει
νύφενύφη
ομοι͜άειςομοιάζεις, μοιάζεις
όντεςόταν
οξ̌ωκάέξω
παπάλι, επίσης
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτωνrakı/ˁaraḳī
τραγώδ’τραγούδησε (προστ.)
τυρα̤ννίουμαιτυραννιέμαι, ταλαιπωριέμαι
υείαυγεία
χώρι͜αχωριστά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr