Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη γαϊδιρί’

Θάλασσας βοήν ακούωΘάλασσας βοήν ακούω

Στιχουργοί: Γιώργος Ορφανίδης

Συνθέτες: Γιώργος Ορφανίδης

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Εσύ ξαν λες τη γαϊδιρί’¹,
εγώ πα ήντι͜αν θέλω
Αυλάκ’ ’κι θα εβγάλομε,
μίαν άκ’σον ντό λέγω!

Δύο ξενικά άλογα
σ’ ένα αχ̌ερών’ ’κ’ ιεύ’νε
Αέτσ’ έν’, πουλί μ’, αέτσ’ έν’
τ’ έναν τ’ άλλο χατεύ’νε

Εύρανε έναν πέταλον,
αραεύ’νε άλλα τρία
Ατείν’ πα θέλ’νε τ’ άλογον
να ψαλαφούν, παιδία

’Καβάλκεψαν τον γάιδαρον,
το άλογον στοχ̌εύ’νε
Να βάλ’νε χ̌έρ’ σο μελοκούτ’
ατείν’ πα αραεύ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
άκ’σονάκουσε (προστ.)
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουνaramak
ατείν’αυτοί
αχ̌ερών’αχυρώνας
γαϊδιρί’γαϊδουριού
έν’είναι
ήντι͜ανοτιδήποτε, ό,τι
θέλ’νεθέλουν
ιεύ’νεταιριάζουνuymak
’κ’δενουκί<οὐχί
’καβάλκεψαν(εκαβάλκεψαν) καβάλησαν
’κιδενουκί<οὐχί
μελοκούτ’βάζο/κουτί με μέλι
μίανμια φορά
ξανπάλι, ξανά
παπάλι, επίσης
παιδίαπαιδιά
στοχ̌εύ’νεπαρατηρούν, προσέχουν, επισημαίνουν
χ̌έρ’χέρι
χατεύ’νεδιώχνουν
ψαλαφούνζητούν, αιτούνται
Σημειώσεις
¹ Ξαν τη γαϊδιρί’, έκφραση για κάποιον που είναι επίμονος λέγοντας τα ίδια και τα ίδια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr