Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αν θα λες το «ναι»

Θάλασσας βοήν ακούωΘάλασσας βοήν ακούω

Στιχουργοί: Ελένη Σαμανίδου

Συνθέτες: Ελένη Σαμανίδου

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Τα παρχάρι͜α τα τρανά
με τα κρύα τα νερά
Τα ραχ̌ία και ο ήλεν
χωρίζ’νε με απ’ εσέν

♫

Τα παρχάρι͜α τα τρανά
με τα κρύα τα νερά
Τα ραχ̌ία και ο ήλεν
χωρίζ’νε με απ’ εσέν

Αν θα λες το «γιοκ», πουλί μ’,
ξάι ’κι θέλω τη ζωή μ’
Αν θα λες το «ναι», γιαβρί μ’,
θα χαρίζω σε την ψ̌η μ’

Τραγωδίας τραγωδώ,
ο άκλερον καρδοπονώ
Το κατσί μ’ ’κ’ εγέλασεν,
το ψ̌όπο μ’ ελίβωσεν

Αν θα λες το «γιοκ», πουλί μ’,
ξάι ’κι θέλω τη ζωή μ’
Αν θα λες το «ναι», γιαβρί μ’,
θα χαρίζω σε την ψ̌η μ’

Για τ’ εσόν-α τη σεβντά
έφερα τ’ απάν’ αφκά
Εφέκα τα κυρουκά μ’,
τ’ οσπίτι μ’, τη μαχαλά μ’

Αν θα λες το «γιοκ», πουλί μ’,
ξάι ’κι θέλω τη ζωή μ’
Αν θα λες το «ναι», γιαβρί μ’,
θα χαρίζω σε την ψ̌η μ’

Αν θα λες το «γιοκ», πουλί μ’,
ξάι ’κι θέλω τη ζωή μ’
Αν θα λες το «ναι», γιαβρί μ’,
θα χαρίζω σε την ψ̌η μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκλερονάκληρο, φτωχό, δύστυχο, ταλαίπωρο
απάν’πάνω
αφκάκάτω
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
ελίβωσενσυννέφιασε
εσόνδικός/ή/ό σου
εφέκαάφησα
ήλενήλιος/ήλιο
’κ’δενουκί<οὐχί
κατσίπρόσωπο, μέτωπο
’κιδενουκί<οὐχί
κυρουκάγονείς
μαχαλάγειτονιάmahalle/maḥalle
ξάικαθόλου
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
τραγωδίαςτραγούδια
τραγωδώτραγουδάω
τρανάμεγάλα
χωρίζ’νεχωρίζουν, ξεδιαλέγουν
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr