Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Αν θα λες το «ναι»

Θάλασσας βοήν ακούωΘάλασσας βοήν ακούω

Στιχουργοί: Ελένη Σαμανίδου

Συνθέτες: Ελένη Σαμανίδου

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Τα παρχάρι͜α τα τρανά
με τα κρύα τα νερά
Τα ραχ̌ία και ο ήλεν
χωρίζ’νε με απ’ εσέν

♫

Τα παρχάρι͜α τα τρανά
με τα κρύα τα νερά
Τα ραχ̌ία και ο ήλεν
χωρίζ’νε με απ’ εσέν

Αν θα λες το «γιοκ», πουλί μ’,
ξάι ’κι θέλω τη ζωή μ’
Αν θα λες το «ναι», γιαβρί μ’,
θα χαρίζω σε την ψ̌η μ’

Τραγωδίας τραγωδώ,
ο άκλερον καρδοπονώ
Το κατσί μ’ ’κ’ εγέλασεν,
το ψ̌όπο μ’ ελίβωσεν

Αν θα λες το «γιοκ», πουλί μ’,
ξάι ’κι θέλω τη ζωή μ’
Αν θα λες το «ναι», γιαβρί μ’,
θα χαρίζω σε την ψ̌η μ’

Για τ’ εσόν-α τη σεβντά
έφερα τ’ απάν’ αφκά
Εφέκα τα κυρουκά μ’,
τ’ οσπίτι μ’, τη μαχαλά μ’

Αν θα λες το «γιοκ», πουλί μ’,
ξάι ’κι θέλω τη ζωή μ’
Αν θα λες το «ναι», γιαβρί μ’,
θα χαρίζω σε την ψ̌η μ’

Αν θα λες το «γιοκ», πουλί μ’,
ξάι ’κι θέλω τη ζωή μ’
Αν θα λες το «ναι», γιαβρί μ’,
θα χαρίζω σε την ψ̌η μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκλερονάκληρο, φτωχό, δύστυχο, ταλαίπωρο
απάν’πάνω
αφκάκάτω
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
γιοκόχι yok
ελίβωσενσυννέφιασε
εσόνδικός/ή/ό σου
εφέκαάφησα
ήλενήλιος/ήλιο
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κατσίπρόσωπο, μέτωπο
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κυρουκάγονείς
μαχαλάγειτονιά mahalle/maḥalle
ξάικαθόλου
οσπίτισπίτι hospitium<hospes
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
τραγωδίαςτραγούδια
τραγωδώτραγουδάω
τρανάμεγάλα
χωρίζ’νεχωρίζουν, ξεδιαλέγουν
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8042 | Albums/Singles: 1260 | Συντελεστές: 1651 | Λήμματα: 14387
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr