Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το νερόν ποτίεται

Θάλασσας βοήν ακούωΘάλασσας βοήν ακούω

Στιχουργοί: Ιωάννης Κοσμίδης

Συνθέτες: Ιορδάνης Αποστολίδης

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Το νερόν ποτίεται,
το φαΐν φαΐεται
Η καρδία μ’ λύεται
εμπροστά σ’ θα ’κχ̌ύεται

Η σεβντά σ’ άμον μακέλλ’
κόφτ’ τη καρδι͜άς ι-μ’ το τέλ’
Χωρίς κόρδα η κεμεντζ̌έ
’κ’ επορεί να σύρ’ γαϊτέν

Πώς χορεύ’ τ’ αφώτιστον
σο χωράφ’ τ’ απότιστον!
Τρώει το τόζ’ ο ουρανόν,
τσ̌άπας κρούω μαναχόν

Το νερόν ποτίεται,
το γιαβρί μ’ ’κ’ ευρίεται
Έναν κρύον μαστραπάν
να πίν’ και δροσίεται
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αφώτιστοναυτός/ο που δεν έχει βαφτιστεί, πονηρός/ό, κακός/ό, (για λόγια και πράξεις) απρεπές, αξιοθαύμαστος/ο
γαϊτένμελωδία, μουσική σύνθεση, μουσικός σκοπόςkayde
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
επορείμπορεί
ευρίεταιβρίσκεται
’κ’δενουκί<οὐχί
κεμεντζ̌έη λύραkemençe/kemānçe
κόρδαχορδή
κόφτ’κόβει
κρούωχτυπώ
’κχ̌ύεταιχύνεται
λύεταιλιώνει
μακέλλ’σκαπάνη
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μαστραπάνμικρή μεταλλική, πήλινη ή και γυάλινη κανάταmaşrapa/maşraba
πίν’πίνει
ποτίεταιποτίζεται, πίνεται
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τέλ’σύρμα, χορδή μουσικού οργάνουtel
τόζ’σκόνηtoz
φαΐεταιτρώγεται
χορεύ’χορεύω/ει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr