Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Για το χατίρι σ’

Θάλασσας βοήν ακούωΘάλασσας βοήν ακούω

Στιχουργοί: Ιωάννης Κοσμίδης

Συνθέτες: Γιώργος Ορφανίδης

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Έρθα αφκά σο παραθύρι σ’
και την κεμεντζ̌έ μ’ κρατώ
Για τ’ εσέν, για το χατίρι σ’,
εγώ απόψ’ θα τραγωδώ

Εδελι͜άγανε και τ’ άστρα
και κρατούνε με θυμόν
Π’ έντονε η νύχτα ημέραν
ας σην εγάπην τ’ εμόν

Θεέ μ’, ας ’φτάει με χάρ’ ο φέγγον
και οσήμερον μ’ εβγαίν’
Ψ̌η μ’, απέσ’ ας σην καρδία μ’
θα τραγωδώ για τ’ εσέν

Μετ’ εμέναν τραγωδέστεν
ούλ ας σην εγάπ’ καμέν’
Και έναν χορόν χορέψτεν
μετ’ εμέν οι πονεμέν’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
αφκάκάτω
εβγαίν’βγαίνει
εγάπ’αγάπη
εδελι͜άγανεπεριπλέχθηκαν, μπερδεύτηκαν, σκόνταψανθηλιάζω<θῆλυς
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έντονεέγινε
έρθαήρθα
κεμεντζ̌έη λύραkemençe/kemānçe
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
τραγωδέστεντραγουδήστε (προστ.)
τραγωδώτραγουδάω
φέγγονφεγγάρι
’φτάει(ευτάει) κάνει, φτιάχνειεὐθειάζω
χάρ’χαίρε, να χαρείς (προστ.)
χατίριχάρη, σεβασμός, υπόληψηhatır/ḫāṭir
χορέψτενχορέψτε (προστ.)
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr