Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη χαράς

Θάλασσας βοήν ακούωΘάλασσας βοήν ακούω

Στιχουργοί: Νίκος Π. Γεωργιάδης

Συνθέτες: Γιώργος Ορφανίδης

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Το μιλέτ’ αλάι μαλάι
εντάμαν έν’ το αλὰι
Τη νύφεν και το γαμπρόν
σην εκκλησίαν θα πάει

Ποντιόπουλα χορεύ’νε,
λέγ’νε λόγια τη σεβντάς
Τα ποδάρι͜α τουν τσακών’νε,
ντ’ έμορφα χορεύ’νε Τας!

Σο ποδάρ’ έν’ το μιλέτ’,
ντό καλόν το καπαέτ’!
Δύο ψ̌όπα θ’ ανταμών’νε
και κρατούντε το ατέτ’

Ποντιόπουλα χορεύ’νε,
λέγ’νε λόγια τη σεβντάς
Τα ποδάρι͜α τουν τσακών’νε,
ντ’ έμορφα χορεύ’νε Τας!

Κρούει μας παρχαρί’ αέρας
για χατίρ’ τη περιστέρας
Η χάρα τρία ημέρας
θα τελείται από Δευτέρας

Ποντιόπουλα χορεύ’νε,
λέγ’νε λόγια τη σεβντάς
Τα ποδάρι͜α τουν τσακών’νε,
ντ’ έμορφα χορεύ’νε Τας!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλὰιπομπή (γαμήλια)alay<ἀλλάγι/ἀλλάι<αλλάγιον<ἀλλάσσω
αλάι μαλάιόλo/α μαζί, εξολοκλήρουalay malay
ατέτ’έθιμοâdet/ʿādet
έμορφαόμορφα
έν’είναι
εντάμανμαζί
καπαέτ’φταίξιμο, σφάλμα, έγκλημαkabahat/ḳabāḥat
κρούειχτυπάει
λέγ’νελένε
μιλέτ’φυλή, έθνοςmillet
νύφεννύφη
παρχαρί’παρχαριού
ποδάρ’πόδι
ποδάρι͜απόδια
σεβντάςαγάπης, έρωταsevda/sevdā
Ταςονομασία αντικρυστού ποντιακού χορού
τελείται(αμτβ.) τελειώνει, εξαντλείται, μτφ. πεθαίνει
τουντους
τσακών’νεσπάνε κπ κτ
χορεύ’νεχορεύουν
ψ̌όπαψυχούλες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr