Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άλλον αν βουρουλεύκεσαι

Θάλασσας βοήν ακούωΘάλασσας βοήν ακούω

Στιχουργοί: Μάκης Αθανασιάδης

Συνθέτες: Γιώργος Ορφανίδης

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Άλλον αν βουρουλεύκεσαι,
άλλον αν βάλτς σο γιάνι σ’
Το νυφικόν ντο θα φορείς
να παίρ’ βρούλαν απάν’ ι-σ’

Τα νιάτα μ’ εθυσίασα
εσέν να μη κλαινίζω
Κι εσύ έσπειρες άνεμον
και θύελλας θερίζω

Μη λες με, ψ̌η μ’, μη λες με, ψ̌η μ’,
’κι θέλω να μαθάνω
Άλλον αν σουμαδεύκεσαι,
εγώ τ’ αχούλι μ’ χάνω

Εγώ για τ’ εσόν την εγάπ’
τον ήλεν θα νεβζήνω
Θα χαμελύνω τα ραχ̌ι͜ά,
τη θάλασσαν θα πίνω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
αχούλιμυαλόakıl/ʿaḳl
βάλτςβάζεις, τοποθετείς
βρούλανφλόγαbrûler
γιάνιπλάι, πλευρόyan
εγάπ’αγάπη
εσόνδικός/ή/ό σου
ήλενήλιος/ήλιο
’κιδενουκί<οὐχί
κλαινίζωκάνω κάποιον/ους να κλάψει/ουν, στενοχωρώ
μαθάνωμαθαίνω
νεβζήνωσβήνω
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
σουμαδεύκεσαιαρραβωνιάζεσαι
χαμελύνωχαμηλώνω
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr