Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Η κόρ’ επήεν σο νερόν

Και πάλι παράδοσηΚαι πάλι παράδοση

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Αραματανίδης, Γιώργος Αμαραντίδης


Η κόρ’ επήεν σο νερόν,
επήεν και ’κι επήεν
Φοούμαι ερρούξεν σο πεγάδ’
κι άμον σ̌εκέρ’ ελύεν

Τα δάκρυ͜α μ’ εκυλίουσαν
σ’ εγάπ’ς ι-μ’ τα φεγγίτας
κι ατό έλεεν «τσ̌ισ̌ελεεύ’
στάζ’νε τα σταλαγμίτας»

Θειίτσα μ’, άψον τ’ άψιμο σ’
κι άνοιξον τον φεγγίτεν
Να ελέπω το μικρόν τ’ αρνί μ’
ντίλεον κεσ̌έν κείται

Αρνόπο μ’ / Πουλόπο μ’, ντ’ άγνα έτρεχα
και ντ’ άγνα εγληγόρ’να!
’Κείνον το βράδον έγρασα
τα τσ̌αρούχ̌ι͜α ντ’ εφόρ’να

Το σεβνταλή τον άνθρωπο
ξάι μη κατηγοράτε
Που σ’κούται τα μεσάνυχτα
φορεί και να πάει χάται
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς ἅμα
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
άψιμοφωτιά
άψονάναψε (προστ.)
βράδονβράδυ
εγάπ’ςαγάπης
εγληγόρ’ναβιαζόμουν
έγρασαέφθαρα, έλιωσα γράνω/γραίνω (=ροκανίζω, κατατρώγω)
εκυλίουσανκυλούσαν
έλεενέλεγε
ελέπωβλέπω
ελύενλύθηκε, έλιωσε
επήενπήγε
ερρούξενέπεσε
εφόρ’ναφορούσα
κείταικείτεται, ξαπλώνει
κεσ̌ένγωνία köşe/gūşe
’κιδεν οὐκί<οὐχί
ντ’ άγνατι περίεργα; τι αλλόκοτα; τι αξιοθαύμαστα;
ντίλεοντί λογής;
ξάικαθόλου
πεγάδ’βρύση
πουλόποπουλάκι
σεβνταλήερωτοχτυπημένο, ερωτευμένο sevdalı
σ̌εκέρ’ζάχαρη, γλυκό/ά şeker < şakar (περσ.) < śakkharā (οψ. σανσκ.) < śárkarā (σανσκριτ.)
σ’κούταισηκώνεται
στάζ’νεστάζουνε
σταλαγμίταςσταγόνες, σταλαγματιές
τσ̌ισ̌ελεεύ’ψιχαλίζει çiselemek
φεγγίταςφεγγίτες, ανοίγματα στη στέγη σπιτιού για να εισέρχεται το φως, φωταγωγοί, λυχνίες
φοούμαιφοβάμαι
χάταιχάνεται atmak

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8042 | Albums/Singles: 1260 | Συντελεστές: 1650 | Λήμματα: 14387
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr