Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κόρ’, η καρδι͜ά σ’ σίδερον

Θάλασσας βοήν ακούωΘάλασσας βοήν ακούω

Στιχουργοί: Νίκος Π. Γεωργιάδης

Συνθέτες: Νίκος Π. Γεωργιάδης

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Κόρ’, η καρδι͜ά σ’ σίδερον
άψιμον οσήμερον
Γιά κράτει σ’ εμά τα χ̌έρι͜α,
γιά θα παίζ’νε τα μαχ̌αίρι͜α

Τ’ όνομα σ’ αν θα λέω,
χωρία θα χαλάνω
Ντο εποίκες έναν έναν
με την κλαίη και με το ψέμαν

Μετ’ εσέν ντό έσυρα!
Έσυρα κι επέσυρα
Κόρ, τ’ εσά τα σεβνταλούκια
σα χοχόλια έσυρα

Κορτσόπον, άκ’σον ντο λέω,
μ’ εθαρρείς εγώ θα κλαίω!
Μ’ εθαρρείς θα αποθάνω
εσέναν εγώ αν χάνω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκ’σονάκουσε (προστ.)
αποθάνωπεθαίνω
άψιμονφωτιά
γιάείτε, ήya/yā
εθαρρείςθαρρείς, νομίζεις, υποθέτεις
εμάδικά μου
επέσυραπαρατράβηξα
εποίκεςέκανες, έφτιαξεςποιέω-ῶ
εσάδικά σου/σας
έσυραέσυρα, τράβηξα, έριξα
κλαίηκλάμα, θρήνος
κορτσόπονκοριτσάκι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
σεβνταλούκιαέρωτεςsevdalık
χαλάνωχαλάω, καταστρέφω
χοχόλιασκουπίδια
χωρίαχωριά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr