Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σ’ αδέλφι͜α αναμεσά π’ εμπαίν’

Θάλασσας βοήν ακούωΘάλασσας βοήν ακούω

Στιχουργοί: Ελένη Αφεντούλη

Συνθέτες: Ηλίας Ηλιόπουλος

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Σ’ αδέλφι͜α αναμεσά π’ εμπαίν’,
πουλί μ’, ανάθεμα τον
Δεσπότ’ς ’κι θα ευρίεται
ατόν να συχωρά τον

Τ’ αδέλφι͜α η μάνα δι͜αρμενεύ’
να είν’ αγαπημένα
Μαζί σον πόνον, ση χαράν
και πάντα ενωμένα

Ο αδελφόν τον αδελφόν
να μη πληγών’ καμίαν
Γιατί τρανόν γεράν θ’ ανοί͜ει
ση μάνας την καρδίαν

Σε έναν στόλ’ να κάθουνταν,
τα τέρτι͜α τουν να λέγ’νε
Ο εις το δίκιον τ’ αλλουνού
να λέγ’νε και να κλαίγ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανοί͜ειανοίγει
γεράνπληγή, τραύμαyara
δι͜αρμενεύ’συμβουλεύω/ει, νουθετώ/είμσν. ὁρμηνεύω < αρχ. ἑρμηνεύω
είν’είναι (για πληθ.)
εμπαίν’μπαίνει
ευρίεταιβρίσκεται
κάθουντανκάθονται
καμίανποτέ
’κιδενουκί<οὐχί
κλαίγ’νεκλαίνε
λέγ’νελένε
στόλ’τραπέζιстол
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τουντους

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr