Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

’Φώταξεν ο πρόσωπος σ’

Θάλασσας βοήν ακούωΘάλασσας βοήν ακούω

Στιχουργοί: Νίκος Π. Γεωργιάδης

Συνθέτες: Νίκος Π. Γεωργιάδης

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


’Φώταξεν ο πρόσωπος σ’
και -ν- ας σ’ όλεν το αλὰι
Το καρδόπο μ’ έκαψες,
κορτσόπον, αλάι μαλάι

Ματοζίνιχον ση γούλαν
και βραχ̌ι͜όλ’ φορεί σο χ̌έρ’
Το φιστάν’ ατ’ς τσ̌ιπ κοντόν έν’
Ατό ντό πολλά εξέρ’!

Η κορδέλα σα μαλλία τ’ς
και ο πρόσωπος αλών’
’Φώταξεν όλεν τον τόπον,
το μιλέτ’ θα παλαλών’

Για τ’ εσέν επέρα βρούλαν
εδώκα το σο ρακίν
Η σεβντά σ’ άλλο ’κι χάται
και άλλο πολλά πλεθύν’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλὰιπομπή (γαμήλια)alay<ἀλλάγι/ἀλλάι<αλλάγιον<ἀλλάσσω
αλάι μαλάιόλo/α μαζί, εξολοκλήρουalay malay
αλών’αλώνι
βρούλανφλόγαbrûler
γούλανλαιμόgula
εδώκαέδωσα
έν’είναι
εξέρ’ξέρω/ει, γνωρίζω/ει
επέραπήρα
καρδόποκαρδούλα
’κιδενουκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
ματοζίνιχονφυλαχτό μάτι
μιλέτ’φυλή, έθνοςmillet
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
παλαλών’τρελαίνει
πλεθύν’πληθαίνει, αυξάνεται
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πρόσωποςπρόσωπο
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτωνrakı/ˁaraḳī
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
τσ̌ιπεντελώς, ολότελα, ακριβώς
φιστάν’φουστάνιfistan<fustān
’φώταξεν(εφώταξεν) φώτισε, έλαμψε
χ̌έρ’χέρι
χάταιχάνεται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr