Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όραμαν έτον, όραμαν

Θάλασσας βοήν ακούωΘάλασσας βοήν ακούω

Στιχουργοί: Γιώργος Ορφανίδης

Συνθέτες: Αντώνης Νικηφορίδης

Καλλιτέχνες: Αντώνης Νικηφορίδης, Γιώργος Ορφανίδης


Το χωρίο μ’ άμον παρχάρτς
τυλιγμένον ραχ̌ία
Σ̌υρίζ’νε ακόμαν οι τσ̌οπάν’,
ακούς μωρών λαλία

Σο χωρίο μ’ κάθαν βράδον
βάλλ’νε τσ̌ιζίν σα τέρτι͜α
Οι γέρ’ ευτάγ’νε παρακάθ’,
οι νέοι μουχαπέτι͜α

Τον καιρό μ’ ’κ’ έχω, παιδία,
αφήστε με ατώρα!
Είδα τη γιάγια μ’ σην παχτσ̌έν,
τον πάππο μ’ σην εβόραν

Όραμαν έτον, όραμαν,
κλαίω από καρδίαν
Σο χωρίο μ’ επέμ’νανε
μαναχόν τα ραχ̌ία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ατώρατώρα
βάλλ’νεβάζουν
βράδονβράδυ
γέρ’γέροι
εβόρανσκιά
επέμ’νανεαπόμειναν
έτονήταν
ευτάγ’νεκάνουν, φτιάχνουνεὐθειάζω
’κ’δενουκί<οὐχί
κάθανκάθε
λαλίαλαλιά, φωνή
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μουχαπέτι͜ακουβέντες, φιλικές συνομιλίες, συνεκδ. φιλικές συνεστιάσεις (συνήθως μετά μουσικής)muhabbet/maḥabbet
όραμανόνειρο
παιδίαπαιδιά
παρακάθ’συνάθροιση, ολονυχτία
παρχάρτςορεινός τόπος θερινής βοσκής
παχτσ̌ένκήπος, περιβόλιbahçe/bāġçe
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σ̌υρίζ’νεσφυρίζουνσῦριγξ
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τσ̌ιζίνγραμμή, αράδαçizgi
τσ̌οπάν’τσομπάνηδες, βοσκοίçoban/çūbān, şūbān

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr