Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Φιλίτικον μικρίτικον

Και πάλι παράδοσηΚαι πάλι παράδοση

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Αραματανίδης, Γιώργος Αμαραντίδης


Κουτνίν σπαρέλ’ θα ’φτάγω σε,
κουμάσ̌’ Χατσαβερίτ’κον
Να έχ̌’ ράψην Καπικεΐ’
και χάρτσ̌ιν Λιβερίτ’κον

Έμορφοι οι νυφάδες
αρ’ ας σ’ Αγουρζενόν
Ζιπούνα και κουτνίν φορούν
κι ο πρόσωπον αλών’

Δύο κορτσόπα έμορφα
στέκ’νε και καλατσ̌εύ’νε
Εθαρρείς είμαι δι͜άβολος,
εμέν ’κι γιανασ̌εύ’νε

Σ’ εμέν η μήνα, χρόνος έν’,
η μέρα, εβδομάδα!
Έχασα την τρυγόνα μου,
ν’ αηλί τ’ εμόν την μάνα!

Φιλίτικον μικρίτικον,
νασάν που απαντά σε
Ατουπέσ’ σα στομόχ̌ειλα
φιλεί φιλεί, χορτά͜ει σε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
Αγουρζενόνχωριό της Ματσούκας του Πόντου
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
αλών’αλώνι
απαντάαπαντάει, συναντάει τυχαία
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
ατουπέσ’εκεί μέσα ατού+απέσ'
γιανασ̌εύ’νεπλησιάζουν, πλευρίζουν yanaşmak
εθαρρείςθαρρείς, νομίζεις, υποθέτεις
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφαόμορφα
έμορφοιόμορφοι/ες
έν’είναι
έχ̌’έχει
ζιπούναμακρύ μανικωτό φόρεμα χωρίς ραφή στους ώμους ζιπούνι(ν)<zipon (βενετ.)
καλατσ̌εύ’νεομιλούν, συνομιλούν, συζητούν keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
κουμάσ̌’ύφασμα kumaş
κουτνίνύφασμα βαμβακομέταξο ριγωτό εύχρηστο στα γυναικεία φορέματα
μικρίτικονμικρούλικο/α
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νασάνχαρά σε
νυφάδεςνύφες
ράψηνραφή
σπαρέλ’μέρος γυναικείας ενδυμασίας αυτοτελές που χρησιμεύει ως κάλυμμα του στήθους spalliera
στέκ’νεστέκουν
στομόχ̌ειλατα χείλια του στόματος
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φιλίτικοναξιοφίλητο
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
χάρτσ̌ινσυμπληρωματικό ή διακοσμητικό σιρίτιο που χρησιμοποιείται κατά το ράψιμο ρούχων harç<ḫarc
χορτά͜ειχορτάζει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr