Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Parhari Anemo (Yayla Rüzgarı)

Horon ke trağodiaHoron ke trağodia

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ayşenur Kolivar, Νίκος Μιχαηλίδης


Εβράδυνεν, ε πουλί μ’,
ν’ ακουλεύω το κιντίν¹
Ντό είπα σε κι εποίκες
να βάλω σε ση νηγήν

Εσύ έσουν καλέσσα,
εμοίασες τον ήλιον
Άντρας σ’ έτον άσ̌κεμος,
εμοίασεν τον σ̌κύλον

Χ̂ακεί, απάν’ σο Κουράν²
έναν κρύον νερόπον
Τ’ εμόν η σεβνταλίτσα
άμον οξ̌ό φυτόπον

♫

Εξέβα απάν’ και σον παρχάρ’,
τραγωδώ και σ̌υρίζω
Η νισ̌αλού μ’ αν ’κ’ έν’ εκεί
κλώσκουμαι οπίσ’ γυρίζω

Απάν’ σον παρχάρ’ έλα,
την κεμεντζ̌έ έπαρ’ κι έλα
Να τραγωδώ ρωμαίικα,
εσύ άκ’σον και γέλα

Ας λέω σας τα κορτσόπα
και τίναν αγαπούνε
Ατείντς ντο παίζ’νε κεμεντζ̌έ
κι ατείντς ντο τραγωδούνε

Απάν’ σον παρχάρ’ έλα,
την κεμεντζ̌έ έπαρ’ κι έλα
Να τραγωδώ ρωμαίικα,
εσύ άκ’σον και γέλα

Η νισ̌αλού μ’ εμέντσε με,
«αν ’κ’ έρχεσαι ν’ αντρίζω»
[Κι] Άλλο καλλίον για τ’ εμέν,
εγώ πα γυναικίζω

Απάν’ σον παρχάρ’ έλα,
την κεμεντζ̌έ έπαρ’ κι έλα
Να τραγωδώ ρωμαίικα,
εσύ άκ’σον και γέλα

Το κορτσόπον ντο αγαπώ
ομοίασεν τον ήλιον
Για τ’ έμορφα τ’ ομματόπα τ’ς
ντ’ έφαγα εγώ το ξύλον

Απάν’ σον παρχάρ’ έλα,
την κεμεντζ̌έ έπαρ’ κι έλα
Να τραγωδώ ρωμαίικα,
εσύ άκ’σον και γέλα

Απάν’ σον παρχάρ’ έλα,
την κεμεντζ̌έ έπαρ’ κι έλα
Να τραγωδώ ρωμαίικα,
εσύ άκ’σον και γέλα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακουλεύωβάζω μυαλόakıllanmak
άκ’σονάκουσε (προστ.)
άμονσαν, όπως, καθώς
αντρίζωβρίσκω άντρα, παντρεύω/ομαι
απάν’πάνω
άσ̌κεμοςάσχημος
ατείντςαυτούς
γυναικίζωβρίσκω γυναίκα, νυμφεύομαι
εβράδυνενβράδιασε
εμέντσεμήνυσε, διαμήνυσε, παρήγγειλε
εμοίασενέμοιαξε
εμοίασεςέμοιαξες
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έμορφαόμορφα
έν’είναι
εξέβαβγήκα, ανέβηκα, μτφ. προέκυψα
έπαρ’πάρε (προστ.)
εποίκεςέκανες, έφτιαξεςποιέω-ῶ
έσουνήσουν (ιδιωμ.)
έτονήταν
’κ’δενουκί<οὐχί
καλέσσακαλή
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
κεμεντζ̌έη λύραkemençe/kemānçe
κιντίναπόγευμα, δείλιikindi
κλώσκουμαιγυρίζω, επιστρέφω
κορτσόπακοριτσάκια
κορτσόπονκοριτσάκι
νερόποννεράκι
νηγήνγη
νισ̌αλούαρραβωνιαστικιά, σημαδεμένηnişanlı
ομματόπαματάκια
οξ̌όοξιά
οπίσ’πίσω
παπάλι, επίσης
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
ρωμαίικα(τουρκ. Rumca) η γλώσσα των Ρωμιών, η ποντιακή γλώσσα, αυτά που είναι των Ρωμιών γενικά
σεβνταλίτσααγαπούλα
σ̌υρίζωσφυρίζω, παίζω αυλόσῦριγξ
τίνανποιον/α
τραγωδώτραγουδάω
Σημειώσεις
¹ Να κάνω την απογευματινή μου προσευχή
² Ονομασία λόφου

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr