Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Sümela

Horon ke trağodia (Χορόν και τραγ̆ωδία)Horon ke trağodia (Χορόν και τραγ̆ωδία)

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ayşenur Kolivar, Νίκος Μιχαηλίδης


Σουμέλα λέν’ την Παναγιά,
Σουμέλα λέν’ και σένα
Να φιλώ την Meryem Ana¹
κι έρχουμαι μετ’ εσένα

♫

Σουμέλα λέν’ την Παναγιά,
Σουμέλα λέν’ και σένα
Να φιλώ την Meryem Ana¹
κι έρχουμαι μετ’ εσένα

Τη Παναΐας το ποτάμ’
εγώ πολλά ελάστα
Επέμ’να οξυπόλυτον,
τα παπούτσ̌ι͜α μ’ εγράσταν
Επέμ’να οξυπόλυτον,
τα τσ̌αρούχ̌ι͜α μ’ εγράσταν

Εγώ ποντιοπούλ’ είμαι,
ματώνω ’κι ματούμαι
Ση Σουμελάς το μαναστήρ’
κλίσκουμαι και κοιμούμαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
εγράστανφθάρηκαν, έλιωσαν γράνω/γραίνω (=ροκανίζω, κατατρώγω)
ελάσταπεριφέρθηκα, τριγύρισα, περιπλανήθηκα ἀλάομαι/ηλάσκω
επέμ’νααπόμεινα
έρχουμαιέρχομαι
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλίσκουμαισκύβω, κλίνω
κοιμούμαικοιμάμαι
μαναστήρ’μοναστήρι
ματούμαιματώνομαι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
Σημειώσεις
¹Παναγία

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr