Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μαχ̌αιρέαν είν’ ντο είπες

Το θάμανΤο θάμαν

Στιχουργοί: Μάκης Πετρίδης

Συνθέτες: Μάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Αβραάμ Γκόσιος, Γιάννης Γκόσιος, Κωνσταντίνος Καρακασίδης


Τ’ αρνί μ’ έρ’ται από γαρσ̌ί
και πουθέν κέσ’ ’κι τερεί
Έρ’ται το γουπαρεμένον
τ’ εμόν το λαλαχ̌εμένον

Μαχ̌αιρέαν είν’ ντο είπες,
εσύ, πουλί μ’, για τ’ εμέν
Ντο εποίκα σε πουλόπο μ’
κι εχολιάστες απ’ εμέν;

Ξάι ωτίν μη δί’ς ση χώραν
και μ’ ακούς ντο λέγ’νε σε
Απ’ εμέν, μικρόν πουλόπο μ’,
πολεμούν να παίρ’νε σε

Μαχ̌αιρέαν είν’ ντο είπες,
εσύ, πουλί μ’, για τ’ εμέν
Ντο εποίκα σε πουλόπο μ’
κι εχολιάστες απ’ εμέν;

Ανοίγω τα δύο χ̌έρι͜α μ’
παίρω σε σ’ εγκαλιόπο μ’
κι άμον παρχαρί’ μανουσ̌άκ’
έχω σε σο καρδόπο μ’

Μαχ̌αιρέαν είν’ ντο είπες,
εσύ, πουλί μ’, για τ’ εμέν
Ντο εποίκα σε πουλόπο μ’
κι εχολιάστες απ’ εμέν;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
γαρσ̌ίαπέναντι karşı
γουπαρεμένονφουσκωμένο με περηφάνεια kabarma
δί’ςδίνεις
εγκαλιόποαγκαλίτσα
είν’είναι (για πληθ.)
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
έρ’ταιέρχεται
εχολιάστεςθύμωσες, αγανάκτησες
καρδόποκαρδούλα
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπου κέσου
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαλαχ̌εμένονχαΐδεμένο, παραχαϊδεμένο
λέγ’νελένε
μανουσ̌άκ’μενεξές/βιολέτα մանուշակ (manušak)<manafšak
μαχ̌αιρέανμαχαιριά
ξάικαθόλου
παίρ’νεπαίρνουν
παίρωπαίρνω
παρχαρί’παρχαριού
πουθένπουθενά
πουλόποπουλάκι
τερείκοιτάει
χώρανξένους, μη οικείους, ξενιτειά
ωτίναυτί

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr