Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο ουρανόν αστράφτ’ βροντά

Και πάλι παράδοσηΚαι πάλι παράδοση

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης, Παραδοσιακό

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης, Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Ο ουρανόν αστράφτ’ βροντά
και ρούζ’ τα γιουλντουρούμι͜α
Το κιφάλι μ’ ετσάκωσα
σ’ εσά τα καλντουρούμι͜α

Αρ’ είπα σε το τερτόπο μ’,
αρ’ είπα σε το χάλι μ’
Πας̌ κ’ είπα σε -ν- «έπαρ’, αρνί μ’,
το νου μ’ ας σο κιφάλι μ’»;

Πώς εθέλ’να σο καρδόπο σ’
εγώ να έμ’ το αίμαν!
Έναν κούρταν να μ’ επορείς
να ζεις χωρίς εμέναν!

Όντες στέκω εγώ, πουλί μ’,
οξ̌ουκά ας σ’ οσπιτόπο σ’
Πώς ταγιανί͜εις χωρίς εμέν
κι εμπαίντς σο κρεβατόπο σ’;

Πουλόπο μ’, άψον τ’ άψιμο σ’,
ποίσον κι εμέναν φως -ι
Έπαρ’ με σ’ εγκαλιόπο σου
άμον τον αδελφό σ’ -ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
αστράφτ’αστράφτει
άψιμοφωτιά
άψονάναψε (προστ.)
γιουλντουρούμι͜ακεραυνοί yıldırım
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εθέλ’ναήθελα
έμ’ήμουν
εμπαίντςμπαίνεις
έπαρ’πάρε (προστ.)
επορείςμπορείς
εσάδικά σου/σας
ετσάκωσαέσπασα
καλντουρούμι͜αλιθόστρωτοι δρόμοι kaldırım
καρδόποκαρδούλα
κιφάλικεφάλι
κούρτανγουλιά
κρεβατόποκρεβατάκι
όντεςόταν
οξ̌ουκάέξω
οσπιτόποσπιτάκι hospitium<hospes + -όπον
πας̌μήπως, μπας και, είναι δυνατόν, μην τύχει (και) μήν πᾶς
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
πουλόποπουλάκι
ρούζ’πέφτει, ρίχνει
ταγιανί͜ειςαντέχεις, βαστάς dayanmak
τερτόποκαημό, βάσανο, στενοχώρια dert + -όπον (υποκορ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr