Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ν’ αηλί εμέν τον ξενιτέαν

Μελίρις

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Καλλιτέχνες: Ματθαίος Τσαχουρίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Ν’ αηλί εμέν τον ξενιτέαν
ντο ζω πάντα σα μακρά
Αχ! Ν’ αηλί... Αχ! Ν’ αηλί εμέν!
Άτσ̌απα θα έρ’ται η ώρα
να έρχουμαι σ’ εσέν σουμά;
Αχ! Ν’ αηλί... Αχ! Ν’ αηλί εμέν!

Τα καλά τα χρόνι͜α πάγ’νε
Πόσα κι άλλο εγώ θα ζω;
Αχ! Ν’ αηλί... Αχ! Ν’ αηλί εμέν!
Κείμαι κα’ με τα μουράτι͜α,
με τον πόνον εγνεφώ
Αχ! Ν’ αηλί... Αχ! Ν’ αηλί εμέν!

Όντες είσαι, ψ̌η μ’, σα ξένα
κι άλλο αλήγορα γεράς
Αχ! Ν’ αηλί... Αχ! Ν’ αηλί εμέν!
Τρώ͜ει σε η αροθυμία
κι ο καημόν τη ξενιτειάς
Αχ! Ν’ αηλί... Αχ! Ν’ αηλί εμέν!

Ανάθεμά σε, ξενιτείαν,
νέ ακούς και νέ πονείς!
Αχ! Ν’ αηλί... Αχ! Ν’ αηλί εμέν!
Την εγάπ’ με μαχ̌αιρέαν
κόφτς και σα δύο χωρί͜εις
Αχ! Ν’ αηλί... Αχ! Ν’ αηλί εμέν!

Άσ̌κεμον η ξενιτεία
κι ίλιαμ όντες αγαπάς
Αχ! Ν’ αηλί... Αχ! Ν’ αηλί εμέν!
Το ποτήρ’ τη πικρασίας
πίντς ατο δύο φοράς
Αχ! Ν’ αηλί... Αχ! Ν’ αηλί εμέν!

Αχ! Τη ξενιτείας χρόνι͜α
ντό πολλά πάντα κρατούν!
Αχ! Ν’ αηλί... Αχ! Ν’ αηλί εμέν!
Και τα γράμματα, εμπάλι͜α
μόνον να παρηγορούν
Αχ! Ν’ αηλί... Αχ! Ν’ αηλί εμέν!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
αλήγοραγρήγορα
αροθυμίανοσταλγία
άσ̌κεμονάσχημο, κακότροπο
άτσ̌απαάραγε, αναρωτιέμαι acaba/ʿacebā
γεράςγερνάς
εγάπ’αγάπη
εγνεφώξυπνώ
εμπάλι͜αμπαλώματα
έρ’ταιέρχεται
έρχουμαιέρχομαι
ίλιαμπροπαντώς, ιδιαίτερα, ειδικά illa/illā
κα’κάτω
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
κόφτςκόβεις
μακρά(επιρρ.) μακριά, (επιθ.) μακρινά, απομακρυσμένα
μαχ̌αιρέανμαχαιριά
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νέούτε ne
ξενιτέανξενιτεμένο
όντεςόταν
πάγ’νεπηγαίνουν, έφυγαν, πάνε
πίντςπίνεις
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σουμάκοντά
φοράςφορές
χωρί͜ειςχωρίζεις, ξεδιαλέγεις
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr