Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κορτσόπον πέει με τ’ όνεμα σ’

ΜελίριςΜελίρις

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Ματθαίος Τσαχουρίδης, Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ματθαίος Τσαχουρίδης, Πέλα Νικολαΐδη, Στάθης Νικολαΐδης


Κορτσόπον, πέει με τ’ όνεμα σ’,
για πέει με, τίνος είσαι;
Εμέν αγνά γιατί τερείς;
γιάμ’, κόρη μ’, εγνωρί͜εις με;

Ξένε, τερώ τον προσώπο σ’
κι έρ’ται σο νου μ’ ο κύρη μ’
Για πέει με κάτ’ ας σην ζωή σ’,
μη χαλάντς το χατίρι μ’

Έναν καιρόν είχα κι εγώ
άμον εσέν κορτσόπον
Π’ εχάθεν σην ανταλλαγήν,
πουλί μ’, εκεί σον Πόντον

Εγώ, τον κύρη μ’ έχασα
κι άμον χαροκαμένον
Ας σου πατέρα την εγάπ’
χρόνι͜α αποκομμένον

Μοναχοκόρην έχασα
με τ’ όνεμαν, Ελένε
Το ψ̌όπο μ’ και η καρδία μ’
αροθυμούν και κλαίγ’νε

Η κόρ’ τ’ εσόν εγώ είμαι,
εγροίκ’σα το λαλόπο σ’!
Πατέρα μ’, εροθύμεσα
το σπιχτόν τ’ εγκαλιόπο σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγνάαξιοθαύμαστα, περίεργα
άμονσαν, όπως, καθώς
ας σουαπό τότε που, αφότου, από αυτό που, από του
γιάμ’μήπως, ή μηya/yā + μη
εγάπ’αγάπη
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εγνωρί͜ειςγνωρίζεις
εγροίκ’σακατάλαβα
εροθύμεσανοστάλγησα
έρ’ταιέρχεται
εσόνδικός/ή/ό σου
εχάθενχάθηκε
κλαίγ’νεκλαίνε
κορτσόπονκοριτσάκι
λαλόποφωνούλα
όνεμαόνομα
όνεμανόνομα
πέειπες (προστ.)
σπιχτόνσφιχτό/ή
τερείςκοιτάς
τερώκοιτώ
τίνοςποιού;
χαλάντςχαλάς, καταστρέφεις
χατίριχάρη, σεβασμός, υπόληψηhatır/ḫāṭir
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr