Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αλάρωτος σεβταλής

ΜελίριςΜελίρις

Στιχουργοί: Νικόλαος Ξενιτόπουλος

Συνθέτες: Ματθαίος Τσαχουρίδης

Καλλιτέχνες: Ματθαίος Τσαχουρίδης


Όρκον εδέκα σον Θεόν
άλλο να μη τερώ σε
Τον όρκον μ’ ξαν επάτεσα,
κι άλλο πολλά αγαπώ σε

Σον ουρανόν ψηλά πετώ
και σ’ άστρα τριγυλίζω
Τον ήλιον αγκαλι͜άσκουμαι
κι ας ξέρω θα βρουλίζω

Γλυκύς ο πόνον κι η χαρά,
ας ση σεβντάς μουράτι͜α
Λαμπρά̤ζω και φωτολογώ
σ’ εγάπ’ς τα μασλαχάτι͜α

Γλυκύν εγάπη σ’ κι ας σο μέλ’
π’ ευτάν’ τα μελεσσίδι͜α
Το σ̌κέντρεμα σ’ κι άλλο βαθύν
δι͜αβαίν’ και τα σ̌κερπίδι͜α

Πουλόπο μ’, εροθύμεσα
τ’ ατσ̌αΐπκα τα κάλλι͜α σ’
Μίαν κι άλλο ας καίγουμαι
σ’ έμορφον την εγκάλι͜α σ’

Θεέ μ’, εσύ π’ εδέκες με
το σεβταλίν καρδόπο μ’
Ατώρα δος υπομονήν
να ταγιανίζ’ το ψ̌όπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγκαλι͜άσκουμαιαγκαλιάζω, εναγκαλίζομαι
ατσ̌αΐπκαπερίεργα, εκκεντρικά, προκλητικάacayip/ʿacāʾib
ατώρατώρα
βρουλίζωφλέγομαι, καίγομαιbrûler
γλυκύνγλυκιά/ό
δι͜αβαίν’(για τόπο) περνάει/ώ, διασχίζει/ω, (για χρόνο) περνάει/ώδιαβαίνω
δοςδώσε
εγάπ’ςαγάπης
εγκάλι͜ααγκαλιά
εδέκαέδωσα
εδέκεςέδωσες
έμορφονόμορφο
επάτεσαπάτησα
εροθύμεσανοστάλγησα
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουνεὐθειάζω
καίγουμαικαίομαι
κάλλι͜ακάλλη
καρδόποκαρδούλα
κι άλλο πολλάπερισσότερο, παραπάνω
λαμπρά̤ζωκάνω Λαμπρή, μτφ. χαίρομαι, ευχαριστιέμαι
μασλαχάτι͜αυποθέσεις, ζητήματα, δουλειέςmaslahat/maṣlaḥat
μέλ’μέλι
μελεσσίδι͜αμέλισσες
μίανμια φορά
μίαν κι άλλοάλλη μια φορά
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοιmurat/murād
ξανπάλι, ξανά
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουλόποπουλάκι
σεβντάςαγάπης, έρωταsevda/sevdā
σεβταλίνερωτευμένο, ερωτοχτυπημένοsevdalı
σ̌κέντρεμακέντρισμα, τσίμπημα με κεντρί
σ̌κερπίδι͜ασφήκες
ταγιανίζ’αντέχω/ειdayanmak
τερώκοιτώ
τριγυλίζωτριγυρίζω, περιτριγυρίζω
φωτολογώπλημμυρίζω από φως
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr