Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θ’ αποχωρίουμαι τ’ αρνί μ’

ΜελίριςΜελίρις

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Ματθαίος Τσαχουρίδης, Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ματθαίος Τσαχουρίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Αχπάσκουμαι και σα μακρά
πάω σην ξενιτείαν
Θ’ αποχωρίγουμαι τ’ αρνί μ’,
βαρύν έν’ η καρδία μ’

Η μασ̌ίνα εσ̌ύριζεν
και το παπόρ’ επέγ̆’νεν
Τ’ αρνί μ’ επεχ̌αιρέτανεν,
εσ̌άσ̌εψεν κι επέμ’νεν

Έλα παπόρ’, έλα παπόρ’,
αρ’ όλον το γιαλόν -ι
Έλα παπόρ’, έλα παπόρ’!
έλα γιαλόν - γιαλόν -ι
Φέρον με το μικρόν τ’ αρνί μ’
και δέβα σο καλόν -ι

Τα νεότητα τ’ εμά
φαρμάκια ποτίζ’ ατα
Την τύχη μ’ αναθεμά -και-
σον Χάρον θα δίγ’ ατα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποχωρίγουμαιαποχωρίζομαι
ατααυτά
αχπάσκουμαιφεύγω, αναχωρώ, κινώ για
δέβαπήγαινε (προστ.)
δίγ’δίνω
εμάδικά μου
έν’είναι
επέγ̆’νενπήγαινε
επέμ’νεναπόμεινε
επεχ̌αιρέτανεναποχαιρετούσε
εσ̌άσ̌εψενσάστισε, τα έχασεşaşmak
εσ̌ύριζενσφύριζε
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μασ̌ίναγενικά η μηχανή/το μηχάνημα, αυτοκίνητο ή τρένο ή τρακτέρмашина/μηχανή
νεότητανιότη, νιάτα
παπόρ’βαπόρι, καράβιvapore
φέρονφέρε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr