Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

’Κι θυμάσ’ ατο ζαέρ

ΜελίριςΜελίρις

Στιχουργοί: Χρήστος Αντωνιάδης

Συνθέτες: Ματθαίος Τσαχουρίδης

Καλλιτέχνες: Ματθαίος Τσαχουρίδης, Στάθης Νικολαΐδης


’Κι θυμάσ’ ατο, ζαέρ,
Έτονε τ’ εμόν το χ̌έρ’,
έπλωσα κι εδώκα σε
Όι! Ν’ αηλί εμέν
Επεκεί και υστερνά
καρδι͜άν, ψ̌ην κι άλλα πολλά
έναν - έναν όλι͜α επέρες
Όι! Ν’ αηλί εμέν

Έτονε τ’ εμόν το χ̌έρ’
σο εξώπορτον τ’ Α’έρ’
ντο επρωτεδώκα σε
Ποδεδίζω σε!

Και ασ’ όλι͜α τ’ υστερνόν
αέτσ’ έτονε γραφτόν
ξαν να δίγω σε το χ̌έρι μ’
Όι! Ν’ αηλί εμέν
Ήντζαν αγαπά, ζατί,
το χ̌ερόπον πρωτοδί’
και σο τέλος ξαν το χ̌έριν
Όι! Ν’ αηλί εμέν

Έτονε τ’ εμόν το χ̌έρ’
σο εξώπορτον τ’ Α’έρ’
ντο επρωτεδώκα σε
Ποδεδίζω σε!

Έτονε τ’ εμόν το χ̌έρ’
σο εξώπορτον τ’ Α’έρ’
ντο επρωτεδώκα σε
Ποδεδίζω σε!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
Α’έρ’Αη-Γιώργη
αέτσ’έτσι
ασ’από, από τότε (που), καθώς
δίγωδίνω
εδώκαέδωσα
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
επεκείαπό εκεί, από τότε, ύστερα, κατόπιν
επέρεςπήρες
έπλωσαάπλωσα, έτεινα
επρωτεδώκαπρωτοέδωσα
έτονεήταν
ζαέρπροφανώς, ξεκάθαραzahir
ζατίεξάλλουzaten/ẕāten
ήντζανόποιος
’κιδενουκί<οὐχί
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ξανπάλι, ξανά
ποδεδίζω σενα σε χαρώαπό+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
υστερνάκατοπινά, τελευταία
υστερνόνκατοπινό, τελευταίο, στερνό
χ̌έρ’χέρι
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr