Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

’Κι θυμάσ’ α̤το ζαέρ

ΜελίριςΜελίρις

Στιχουργοί: Χρήστος Αντωνιάδης

Συνθέτες: Ματθαίος Τσαχουρίδης

Καλλιτέχνες: Ματθαίος Τσαχουρίδης, Στάθης Νικολαΐδης


’Κι θυμάσ’ α̤το, ζαέρ·
έτονε τ’ εμόν το χ̌έρ’
Έπλωσα κι εδώκα σε
Όι! Ν’ αηλί εμέν
Επεκεί και υστερνά
καρδι͜άν, ψ̌ην κι άλλα πολλά,
έναν - έναν όλι͜α επέρες
Όι! Ν’ αηλί εμέν

Έτονε τ’ εμόν το χ̌έρ’
σο εξώπορτον τ’ Α’έρ’
ντο επρωτεδώκα σε
Ποδεδίζω σε!

Και ασ’ όλι͜α τ’ υστερνόν
αέτσ’ έτονε γραφτόν·
ξαν να δίγω σε το χ̌έρι μ’
Όι! Ν’ αηλί εμέν
Ήντζαν αγαπά, ζατί,
το χ̌ερόπον πρωτοδί’
και σο τέλος ξαν το χ̌έριν
Όι! Ν’ αηλί εμέν

Έτονε τ’ εμόν το χ̌έρ’
σο εξώπορτον τ’ Α’έρ’
ντο επρωτεδώκα σε
Ποδεδίζω σε!

Έτονε τ’ εμόν το χ̌έρ’
σο εξώπορτον τ’ Α’έρ’
ντο επρωτεδώκα σε
Ποδεδίζω σε!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
Α’έρ’Αη-Γιώργη
αέτσ’έτσι
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
ασ’από
δίγωδίνω
εδώκαέδωσα
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
επεκείαπό εκεί, από τότε, ύστερα, κατόπιν
επέρεςπήρες
έπλωσαάπλωσα, έτεινα
επρωτεδώκαπρωτοέδωσα
έτονεήταν
ζαέρπροφανώς, ξεκάθαρα zahir
ζατίεξάλλου zaten/ẕāten
ήντζανοποιοσδήποτε, όποιος / οποιονδήποτε, όποιον
’κιδεν οὐκί<οὐχί
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ξανπάλι, ξανά
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πρωτοδί’πρωτοδίνει
υστερνάκατοπινά, τελευταία
υστερνόνκατοπινό, τελευταίο, στερνό
χ̌έρ’χέρι
χ̌ερόπονχεράκι
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8042 | Albums/Singles: 1260 | Συντελεστές: 1652 | Λήμματα: 14387
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr