Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ευτάμε το σταυρόν εμουν

Πατρίδα μ’, πονεμένονΠατρίδα μ’, πονεμένον

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος


Ολίγον να στραβοπατείς
το κιφάλι σ’ θα παίρ’νε
Χ̌ίλι͜α καλά κι έναν κακόν
οι δύο βάρος έχ’νε

Ευτάμε το σταυρόν εμουν,
άφτομε και κερία
Ποί’ είμες, μάνα, οι ανθρώπ’
και ποία τα θερία;

Όνταν κουρφεύ’νε σε πολλά
ήσυχος μη κοιμάσαι
Σον πρόσωπο σ’ που θα γριντζών’
εκείνον να φογάσαι

Ευτάμε το σταυρόν εμουν,
άφτομε και κερία
Ανάθεμα με κι αν χωρί͜εις
τ’ ανθρώπ’ς ας σα θερία!

Πολλά είδαν τ’ ομματόπα μ’,
πόσα θ’ ελέπ’νε ακόμαν;
Αν επορούν θα παίρ’νε σε
τη βούκαν ας σο στόμαν

Ευτάμε το σταυρόν εμουν,
άφτομε και κερία
Ποί’ είμες, μάνα, οι ανθρώπ’
και ποία τα θερία;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
βούκανμπουκιά
γριντζών’δείχνει τα δόντια του, μτφ. (για καιρό) έχει υπερβολικό κρύο
είμεςείμαστε
ελέπ’νεβλέπουνε
εμουνμας
επορούνμπορούν
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
έχ’νεέχουνε
θερίαθεριά, θηρία
κιφάλικεφάλι
κουρφεύ’νεπαινεύουν
ομματόπαματάκια
όντανόταν
παίρ’νεπαίρνουν
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
φογάσαιφοβάσαι
χωρί͜ειςχωρίζεις, ξεδιαλέγεις

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr