Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πατρίδα μ’, πονεμένον

Πατρίδα μ’, πονεμένονΠατρίδα μ’, πονεμένον

Στιχουργοί: Κώστας Διαμαντίδης, Παναγιώτης Καραλευθέρης

Συνθέτες: Χρήστος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Αφήγηση/Απαγγελία/Ψαλμός, Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Κώστας Διαμαντίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος


Πατρίδα μ’, πόσον τσ̌ίζω σε,
πατρίδα μ’, πονεμένον
Που ορφανίες απ’ εμάς
κι επέμ’νες μαραμένον

Τ’ ορμία σ’, τα ψηλά ραχ̌ι͜ά σ’
ατσ̌ά τίναν περμέν’νε;
Ατά που εσ̌ολίκευαν
κανείς ατουν ’κ’ επέμ’νεν

Εκείν’ ατώρα εχάθανε,
έφαεν ατ’ς το χώμαν
Επήγαν παραπονεμέν’
με τ’ όνεμα σ’ σο στόμαν

Επέρανε μετ’ εκεινούς
τέρτα̤ κι αροθυμίαν
Κανείς ατουν ’κ’ επρόφτασεν
ν’ ελέπ’ σε αλλομίαν

♫

Θεέ μ’! Δείξον τη δύναμη σ’!
Χριστέ μ’! Ποίσον το θάμα σ’!
Ποίσον με ποταμόπετραν
βαρύν τη καταρράχτε
Ποίσον με σπέλιας κατωθύρ’,
σην γην καταχωμένον
Θεέ μ’! Ποίσον με ήντι͜αν θέλτς…
Μόνον ’ς σον τόπο μ’, άφ’ς με!
Άφ’ς με αδά να θάφκουμαι
σον τόπον ντ’ εγεννέθα,
σο μνήμαν όμπου έθαψαν
την μάνα μ’ και τον κύρη μ’…

♫

Άμον τσοι παλαιούς εμουν
κανείς να μη παθάνει!
Κι ο καθαείς σον τόπον ατ’
να ζει και ν’ αποθάνει
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αλλομίανάλλη μια φορά
άμονσαν, όπως, καθώς
αποθάνειπεθαίνει
αροθυμίαννοσταλγία
ατάαυτά
ατουντους
ατ’ςαυτής, της
ατσ̌άάραγε acep/ʿaceb
ατώρατώρα
άφ’ςάφησε (προστ.)
δείξονδείξε (προστ.)
εγεννέθαγεννήθηκα
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εμουνμας
επέμ’νεναπόμεινε
επέμ’νεςαπόμεινες
επέρανεπήραν
εσ̌ολίκευανέδιναν χαρά, ψυχαγωγούσαν, μτφ. ζωντάνευαν şenlenmek
έφαενέφαγε
εχάθανεχάθηκαν
ήντι͜ανοτιδήποτε, ό,τι
θάμαθαύμα
θέλτςθέλεις
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καθαείςκαθένας
καταρράχτεκαταρράκτη, καταπακτής, οριζόντιας πόρτας σε δάπεδο ή οροφή του στάβλου/μαντριού που οδηγεί σε ξεχωριστό χώρο
κατωθύρ’κατώφλι, η παράπλευρη και κάτω ξύλινη δοκός της πόρτας, ο πρόδρομος
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
όνεμαόνομα
ορμίαρυάκια, ρεματιές
ορφανίεςέμεινες ορφανός/ή/ό
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
’ς(ας) από
σπέλιαςσπηλιάς
τέρτα̤καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τίνανποιον/α
τσ̌ίζωλυπάμαι, συμπονώ σίζω
τσοιτους/τις

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr