Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ατσ̌ά θα γουρταρεύκουμαι

Και πάλι παράδοσηΚαι πάλι παράδοση

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Ατσ̌ά θα γουρταρεύκουμαι
και να γλυτώνω, αρνί μ’,
αρ’ /και -ν- απ’ αούτα τα κακά
ντ’ εγρίβωσαν απάν’ ι-μ’;

«Ήμαρτα» είπα σον Θεόν,
τσ̌ίξον με, Παναΐα!
Τα τέρτι͜α και τα βάσανα
όλιαν εδώκες μίαν!

Όλια τα τέρτι͜α εδώκε με
αούτος ο Θεός -ι!
’Κι θα ’πορώ να σύρ’ ατα
ο καρίπ’ς μαναχός -ι!

Ας σην τύχην, γιαβρόπο μου,
φαίνετ’ έτον γραμμένον
Όσο θα ζω απ’ ετώρα
να έν’ η ψ̌η μ’ καμένον

Η καρδι͜ά μ’ ετσ̌ουρούεψεν,
εγέντον δύο αυλάκια
Ας σ’ έναν τρέχ’νε τ’ αίματα,
ας σ’ άλλο τα φαρμάκια
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αούτααυτά
αούτοςαυτός
απάν’πάνω
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
ατααυτά
ατσ̌άάραγε acep/ʿaceb
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκι yavru + -όπον
γουρταρεύκουμαιγλυτώνω, διασώζομαι kurtarmak
εγέντονέγινε
εγρίβωσανπροσκολλήθηκαν
εδώκεέδωσε
εδώκεςέδωσες
έν’είναι
έτονήταν
ετσ̌ουρούεψενσάπισε, αποσυντέθηκε, φθάρθηκε çürümek
ετώρατώρα
ήμαρταήμαρτον, δηλωτικό μετάνοιας, από τον αόριστο β΄ του αρχαίου ρήματος ἁμαρτάνω (αμάρτησα), έκφ. έλα σα ήμαρτα=μετανόησε
καρίπ’ςξένος, μοναχικός, φτωχός, ανήμπορος garip/ġarīb
’κιδεν ουκί<οὐχί
μαναχόςμοναχός, μόνος
μίανμια φορά
όλιαόλα
’πορώ(επορώ) μπορώ
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τρέχ’νετρέχουν
τσ̌ίξονλυπήσου, συμπόνεσε (προστ.) acımak
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr