Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο πατέρας

Δύο λαλίαςΔύο λαλίας

Στιχουργοί: Πόλυς Παυλίδης

Συνθέτες: Πόλυς Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Πόλυς Παυλίδης


Ο πατέρας έν’, παιδία,
τη ’σπιτί’ μουν το στουλάρ’
Κανείς ’κ’ επορεί να στέκ’
ση πατέρα το ποδάρ’

Το πρωί - πρωί θα σ’κούται
ση δουλείαν για να πάει
Νίφκεται και την ευχ̌ην ατ’
έμπρα̤ σο καντήλ’ ευτάει

Τον Θεόν παρακαλεί
δύναμην να δί’ ατον
και υγεία σα παιδία τ’,
ση γαρήν ατ’ και σ’ ατόν

Ο πατέρας έν’, παιδία,
τη ’σπιτί’ μουν το στουλάρ’
Κανείς ’κ’ επορεί να στέκ’
ση πατέρα το ποδάρ’

Πίκρας, βάσανα φορτούται
και τη ζωής το γομάρ’
και σα δύσκολα τα ώρας
πρέπ’ να εβγαίν’ παλληκάρ’

Ους το βράδον πολεμά
παράδες να γαζανεύ’
κι όντες ’κι κανείντανε
τη νύχταν πα πάει δουλεύ’

Ο πατέρας έν’, παιδία,
τη ’σπιτί’ μουν το στουλάρ’
Κανείς ’κ’ επορεί να στέκ’
ση πατέρα το ποδάρ’

Αέτσ’ δα̤βαίν’νε τα χρόνι͜α
ας ση ζήσην ’κ’ εγροικά
Τη παιδί’ η ευτυχία,
τη πατέρα η χαρά

Κι όντες έρ’τανε τα χ̌ι͜όνι͜α
και γεράματα μερών’ν
Ντ’ αναμέν’ ας σα παιδία τ’
έν’ έναν χουλιάρ’ νερόν

Ο πατέρας έν’, παιδία,
τη ’σπιτί’ μουν το στουλάρ’
Κανείς ’κ’ επορεί να στέκ’
ση πατέρα το ποδάρ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
αναμέν’περιμένει
βράδονβράδυ
γαζανεύ’κερδίζω/ει, αποκτώ/άει (κέρδος)kazanmak
γαρήνγυναίκα (αιτ.)karı
γομάρ’φορτίο (από ξύλο ή χόρτα) που το έφεραν στην πλάτη ή στην ράχη ζώου
δα̤βαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουνδιαβαίνω
δί’δίνει
δουλείανδουλειά
δουλεύ’δουλεύει
εβγαίν’βγαίνει
εγροικάκαταλαβαίνει
έμπρα̤μπροστά
έν’είναι
επορείμπορεί
έρ’τανεέρχονται
ευτάεικάνει, φτιάχνειεὐθειάζω
’κ’δενουκί<οὐχί
κανείντανεφτάνουν, είναι αρκετά
’κιδενουκί<οὐχί
μερών’νξημερώνουν
μουνμας
νίφκεταιπλένεται
όντεςόταν
ουςως, μέχρι
παπάλι, επίσης
παιδί’παιδιού
παιδίαπαιδιά
παράδεςλεφτά, χρήματαpara/pāre
πίκραςπίκρες
ποδάρ’πόδι
σ’κούταισηκώνεται
’σπιτί’σπιτιού
στουλάρ’στύλος που βαστάζει την στέγη οικίας, μτφ. στήριγμα
φορτούταιφορτώνεται
χουλιάρ’κουτάλικοχλιάριον
ώραςώρες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr