Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η μάνα έν’ Θεός

Δύο λαλίας

Στιχουργοί: Πόλυς Παυλίδης

Συνθέτες: Πόλυς Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Πόλυς Παυλίδης


Λόγια ’κι θα ευρίγουνταν
τη μάναν να υμνούνε
Όσοι είν’ μανάδες μαναχόν
τη μάναν εγροικούνε

Η μάνα έν’ Θεός,
η μάνα Παναΐα
Άμον τη μάνας την εγάπ’
’κ’ ευρίεται αλλομίαν

Η μάνα προτού να γεννά
πονεί για το παιδίν ατ’ς
Και ους να φέρ’ α̤’ ση ζωήν
πολεμά με την ψ̌ην ατ’ς

Η μάνα έν’ Θεός,
η μάνα Παναΐα
Άμον τη μάνας την εγάπ’
’κ’ ευρίεται αλλομίαν

Τη παιδί’ το χαμόγελον
έν’ η χαρά τη μάνας
Ρούζ’ απέσ’ σον παράδεισον
όντες γομούται απάν’ ατ’ς

Η μάνα έν’ Θεός,
η μάνα Παναΐα
Άμον τη μάνας την εγάπ’
’κ’ ευρίεται αλλομίαν

Φαΐ σο νουν ατ’ς ξάι ’κι κρούει
νέ διψά, νέ νυστάζει
Αν το παιδίν ατ’ς κάτ’ παθάν’
το αίμαν ατ’ς λειφτάζει

Η μάνα έν’ Θεός,
η μάνα Παναΐα
Άμον τη μάνας την εγάπ’
’κ’ ευρίεται αλλομίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α̤’(α̤τό) αυτό, το
αλλομίανάλλη μια φορά
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
ατ’ςαυτής, της
γομούταιγεμίζει, βουρκώνει, κομπιάζει
εγάπ’αγάπη
εγροικούνεκαταλαβαίνουν
είν’είναι (για πληθ.)
έν’είναι
ευρίεταιβρίσκεται
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κρούειχτυπάει
λειφτάζειελλείπει, λιγοστεύει, ελαττώνεται
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
νέούτε ne
ξάικαθόλου
όντεςόταν
ουςως, μέχρι
παθάν’παθαίνει
παιδί’παιδιού
ρούζ’πέφτει, ρίχνει
φέρ’φέρνω/ει
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr