Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η μάνα έν’ Θεός

Δύο λαλίαςΔύο λαλίας

Στιχουργοί: Πόλυς Παυλίδης

Συνθέτες: Πόλυς Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Πόλυς Παυλίδης


Λόγια ’κι θα ευρίγουνταν
τη μάναν να υμνούνε
Όσοι είν’ μανάδες μαναχόν
τη μάναν εγροικούνε

Η μάνα έν’ Θεός,
η μάνα Παναΐα
Άμον τη μάνας την εγάπ’
’κ’ ευρίεται αλλομίαν

Η μάνα προτού να γεννά
πονεί για το παιδίν ατ’ς
Και ους να φέρ’ α̤’ ση ζωήν
πολεμά με την ψ̌ην ατ’ς

Η μάνα έν’ Θεός,
η μάνα Παναΐα
Άμον τη μάνας την εγάπ’
’κ’ ευρίεται αλλομίαν

Τη παιδί’ το χαμόγελον
έν’ η χαρά τη μάνας
Ρούζ’ απέσ’ σον παράδεισον
όντες γομούται απάν’ ατ’ς

Η μάνα έν’ Θεός,
η μάνα Παναΐα
Άμον τη μάνας την εγάπ’
’κ’ ευρίεται αλλομίαν

Φαΐ σο νουν ατ’ς ξάι ’κι κρούει
νέ διψά, νέ νυστάζει
Αν το παιδίν ατ’ς κάτ’ παθάν’
το αίμαν ατ’ς λειφτάζει

Η μάνα έν’ Θεός,
η μάνα Παναΐα
Άμον τη μάνας την εγάπ’
’κ’ ευρίεται αλλομίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α̤’(α̤τό) αυτό, το
αλλομίανάλλη μια φορά
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
γομούταιγεμίζει, βουρκώνει, κομπιάζει
εγάπ’αγάπη
εγροικούνεκαταλαβαίνουν
είν’είναι (για πληθ.)
έν’είναι
ευρίεταιβρίσκεται
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
κρούειχτυπάει
λειφτάζειελλείπει, λιγοστεύει, ελαττώνεται
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
νέούτεne
ξάικαθόλου
όντεςόταν
ουςως, μέχρι
παθάν’παθαίνει
παιδί’παιδιού
ρούζ’πέφτει, ρίχνει
φέρ’φέρνω/ει
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr