Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Μαύρη Θάλασσα

Δύο λαλίαςΔύο λαλίας

Στιχουργοί: Πόλυς Παυλίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Πόλυς Παυλίδης


Μαύρη Θάλασσα,
πικροθάλασσα
ένουσ’νε θολόν,
αίμαν και νερόν

Σ’ άγια χώματα,
μαύρα χρώματα
’πέσ’ σ’ έναν παπόρ’
την πατρίδαν χώρ’

Κλαίει ο ουρανόν,
λίβι͜α και νερόν
Ο Θεόν να ’κχ̌ύν’
το αίμαν να πλύν’

Μολύβ’ και μαχ̌αίρ’,
ατσ̌ά τσί εξέρ’;
Ποίος θα γλυτών’
έναν ψ̌ην ημ’σόν;

Μαύρη Θάλασσα,
πικροθάλασσα
Και την Παναγιάν
πάν’ ση προσφυγιάν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατσ̌άάραγε acep/ʿaceb
ένουσ’νεέγινες, κατήντησες
εξέρ’ξέρω/ει, γνωρίζω/ει
ημ’σόνμισό/η
’κχ̌ύν’εκχύνει, χύνει, εκβάλλει εκχύνω<ἐγχέω< ἐν + χέω
λίβι͜ασύννεφα λίβος<λείβω
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
παπόρ’βαπόρι, καράβι vapore
’πέσ’(απέσ’) μέσα
πλύν’πλένω/ει
τσί(τις) ποιός;
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8093 | Albums/Singles: 1273 | Συντελεστές: 1655 | Λήμματα: 14443
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr