Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Δύο - δύο τα μαχ̌αίρι͜α

Δύο λαλίαςΔύο λαλίας

Στιχουργοί: Πόλυς Παυλίδης

Συνθέτες: Πόλυς Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Πόλυς Παυλίδης


Απέσ’ σην καρδία μ’ είχα
έναν εγάπ’ τρανόν
’Παρακάλ’να σην εγκάλια σ’
να παίρ’ με ο Θεόν

Δύο - δύο τα μαχ̌αίρι͜α,
απέσ’ σην ψ̌η μ’ εκάρφωνες
Και ’κ’ ενούνιζες, πουλόπο μ’,
την καρδι͜ά μ’ ντ’ εμάτωνες

Τη χαράν ντο είχα απέσ’ ι-μ’
εποίκες γεράν
Τα οράματα ντο είχα
εγένταν χαράμ’

Δύο - δύο τα μαχ̌αίρι͜α,
απέσ’ σην ψ̌η μ’ εκάρφωνες
Και ’κ’ ενούνιζες, πουλόπο μ’,
την καρδι͜ά μ’ ντ’ εμάτωνες

Ποία ομμάτι͜α απέσ’ σ’ ομμάτι͜α
να τερούνε σε;
Ποία χ̌είλια απέσ’ σο στόμαν
να φιλούνε σε;

Δύο - δύο τα μαχ̌αίρι͜α,
απέσ’ σην ψ̌η μ’ εκάρφωνες
Και ’κ’ ενούνιζες, πουλόπο μ’,
την καρδι͜ά μ’ ντ’ εμάτωνες
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
γεράνπληγή, τραύμαyara
εγάπ’αγάπη
εγέντανέγιναν
εγκάλιααγκαλιά
ενούνιζεςσκεφτόσουν
εποίκεςέκανες, έφτιαξεςποιέω-ῶ
’κ’δενουκί<οὐχί
ομμάτι͜αμάτια
’παρακάλ’να(επαρακάλ’να) παρακαλούσα
πουλόποπουλάκι
τερούνεκοιτούν
χαράμ’χαράμι, κάτι που δεν έχει τελικά όφελος ή αποτέλεσμαharam/ḥarām
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr