Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πώς εδέβανε τα χρόνι͜α

Δύο λαλίαςΔύο λαλίας

Στιχουργοί: Πόλυς Παυλίδης

Συνθέτες: Πόλυς Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Πόλυς Παυλίδης


Πώς εδέβανε τα χρόνι͜α,
πώς εδέβεν ο καιρόν!
Η ζωή έν’ έναν κούρταν,
βραδύν’ πριν να ξημερών’

Ντό γλυκέα παίζ’ η λύρα!
Σύρον, Πόλυ, το τοξάρ’!
Η ζωή αμὰν τελείται
ους να παίρομ’ α’ χαπάρ’

Θόδωρε, να έ͜εις την υεία σ’,
να χ̌αίρεσαι τη ζωή σ’
και ν’ ακούμε τη λαλία σ’,
τραγώδ’ όσον ντ’ επορείς

Ντό γλυκέα παίζ’ η λύρα!
Σύρον, Πόλυ, το τοξάρ’!
Η ζωή αμὰν τελείται
ους να παίρομ’ α’ χαπάρ’

Εδέβαμε τα σεράντα,
σο κιφάλ’ εμουν χ̌ι͜ονίζ’
Ντό εγροίκ’σαμε, νε Πόλυ;
Εγεννέθαμε νωρίς

Ντό γλυκέα παίζ’ η λύρα!
Σύρον, Πόλυ, το τοξάρ’!
Η ζωή αμὰν τελείται
ους να παίρομ’ α’ χαπάρ’

Εθαρρώ οψέ πως έτον
ντο έμ’νες μικρά μωρά
Πάντα εύκαιρον η τσ̌όπι͜α,
γομάτον η ψ̌η χαράν

Ντό γλυκέα παίζ’ η λύρα!
Σύρον, Πόλυ, το τοξάρ’!
Η ζωή αμὰν τελείται
ους να παίρομ’ α’ χαπάρ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
αμὰναμέσως, ευθύς, μονομιάςhemen/hemān
βραδύν’βραδιάζει
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
γομάτονγεμάτο/η
έ͜ειςέχεις
εγεννέθαμεγεννηθήκαμε
εγροίκ’σαμεκαταλάβαμε
εδέβαμε(για τόπο) περάσαμε, διασχίσαμε, (για χρόνο) περάσαμεδιαβαίνω
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασανδιαβαίνω
εδέβενπήγε, διάβηκε, διέσχισε, ξεπέρασεδιαβαίνω
εθαρρώθαρρώ, νομίζω, υποθέτω
έμ’νεςήμασταν
εμουνμας
έν’είναι
επορείςμπορείς
έτονήταν
εύκαιρον(ουδ.) άδειο, αδειανό, (αρσ.) ανόητο, κουφιοκέφαλο
κιφάλ’κεφάλι
κούρτανγουλιά
λαλίαλαλιά, φωνή
ουςως, μέχρι
οψέχθες
σεράντασαράντα
σύρονσύρε, τράβα, ρίξε (προστ.)
τελείται(αμτβ.) τελειώνει, εξαντλείται, μτφ. πεθαίνει
τοξάρ’δοξάρι
τραγώδ’τραγούδησε (προστ.)
τσ̌όπι͜ατσέπηcep/ceyb
υείαυγεία
χ̌ι͜ονίζ’χιονίζει
χαπάρ’χαμπάρι, είδηση, μαντάτοhaber/ḫaber
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr