Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

«Μάνα», όνομαν γλυκύν

Δύο λαλίαςΔύο λαλίας

Στιχουργοί: Πόλυς Παυλίδης

Συνθέτες: Πόλυς Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Πόλυς Παυλίδης


«Μάνα, μάνα», αγαπημένον
ση γην όνομα τρανόν
Σον πόνον κουίζ’νε «μάνα»
κι ο τρανόν και ο μικρόν

«Μάνα», όνομαν γλυκύν
άγγελος απάν’ ση γην
Μάνα, γη και ουρανόν
Μάναν είχεν κι ο Θεόν

Μάνα, ση παιδί’ τον πόνον,
εσύ είσαι γιατρικόν
Μάνα, τ’ εσόν η εγκάλια
όλια τα τέρτι͜α λαρών’

«Μάνα», όνομαν γλυκύν
άγγελος απάν’ ση γην
Μάνα, γη και ουρανόν
Μάναν είχεν κι ο Θεόν

Μάνα, όσα και να λέγω
για τ’ εσέν ολίγα είν’
Μάνα, τ’ εσόν η καρδία
εχωρεί κι όλιον τη γην

«Μάνα», όνομαν γλυκύν
άγγελος απάν’ ση γην
Μάνα, γη και ουρανόν
Μάναν είχεν κι ο Θεόν

Μάνα μ’, δάκρυ͜α καταρράχτι͜α
τρέχ’νε ας σ’ ομματόπα σ’
Ας σο κλάμαν ρού͜εις, λιγούσαι,
για το παιδί σ’ ντό ’κ’ ευτάς!

«Μάνα», όνομαν γλυκύν
άγγελος απάν’ ση γην
Μάνα, γη και ουρανόν
Μάναν είχεν κι ο Θεόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
γλυκύνγλυκιά/ό
εγκάλιααγκαλιά
είν’είναι (για πληθ.)
εσόνδικός/ή/ό σου
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
εχωρείχωράει
’κ’δενουκί<οὐχί
καταρράχτι͜ακαταρράχτες
κουίζ’νεφωνάζουν, λαλούνε, καλούνε κπ ονομαστικά
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
λιγούσαιεπιθυμείς κτ σφοδρά, χάνεις τις αισθήσεις σου, λιποθυμάς
όλιαόλα
ομματόπαματάκια
όσαόσες φορές
παιδί’παιδιού
ρού͜ειςπέφτεις, ρίχνεις κτ κάτω
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τρέχ’νετρέχουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr