Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Φίλε μ’, ντο έ͜εις και νουνί͜εις

Δύο λαλίαςΔύο λαλίας

Στιχουργοί: Πόλυς Παυλίδης

Συνθέτες: Πόλυς Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Πόλυς Παυλίδης


-Φίλε μ’, ντο έ͜εις και πονείς
και το ψ̌όπο σ’ τυραννί͜εις;
-Τη χ̌ορίτσας το μικρόν
έκαψεν το καρδόπο μ’

Το ρακίν έν’ γιατρικόν
όλι͜α τα τέρτι͜α λαρών’
Έλα, ας πίνομε ρακίν,
ατό τον πόνον λαφρύν’

-Πέει με, φίλε, ποίος έν’;
Πώς λέν’ ατο το κορίτσ’;
-Το κορτσόπον λέν’ «Μαρία»,
έμορφος έν’ Παναΐα

Το ρακίν έν’ γιατρικόν
ούλι͜α τα τέρτι͜α λαρών’
Έλα, ας πίνομε ρακίν,
ατό τον πόνον λαφρύν’

-Πία έναν κι άλλο ποτήρ’,
’ς ση Μαρίας το χατίρ’
-Άι! Μαρία, Μαρία,
πίνω ξαν σ’ εσόν την υείαν

Το ρακίν έν’ γιατρικόν
όλι͜α τα τέρτι͜α λαρών’
Έλα, ας πίνομε ρακίν,
ατό τον πόνον λαφρύν’

Το ρακίν έν’ γιατρικόν
ούλι͜α τα τέρτι͜α λαρών’
Έλα, ας πίνομε ρακίν,
ατό τον πόνον λαφρύν’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
έ͜ειςέχεις
έμορφοςόμορφος/η
έν’είναι
έναν κι άλλοάλλο ένα, ένα ακόμη
εσόνδικός/ή/ό σου
καρδόποκαρδούλα
κορτσόπονκοριτσάκι
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
λαφρύν’ελαφρύνει
ξανπάλι, ξανά
ούλι͜αόλα
πέειπες (προστ.)
πίαπιες (προστ.)
πίνομεπίνουμε
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτωνrakı/ˁaraḳī
’ς(ας) από
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τυραννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
υείανυγεία
χ̌ορίτσαςχηρούλας
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr