Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ση θάλασσας το κύμαν

Δύο λαλίαςΔύο λαλίας

Στιχουργοί: Πόλυς Παυλίδης

Συνθέτες: Πόλυς Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Πόλυς Παυλίδης


Ση θάλασσας τα κύματα,
ση θάλασσας την άκραν
Νύχταν ημέραν για τ’ εσέν,
πουλόπο μ’, ’κχ̌ύνω δάκρυ͜α

Ση θάλασσας το κύμαν,
ση θάλασσας το κύμαν
για τ’ εσέν εφουρκίγουμ’νε
και ’κ’ έλεες «έν’ κρίμαν!»

Ση θάλασσας τα κύματα
παπόρι͜α καπατεύ’νε
Τ’ εσά τ’ ομμάτι͜α, πουλόπο μ’,
την καρδι͜ά μ’ τογραεύ’νε

Ση θάλασσας το κύμαν,
ση θάλασσας το κύμαν
για τ’ εσέν εφουρκίγουμ’νε
και ’κ’ έλεες «έν’ κρίμαν!»

Ση θάλασσας το πέλαγον,
αρνί μ’, θα πάω χάμαι
Εσύ για τ’ εμέν ’κι νουνί͜εις,
ο Θεόν να ελιά με

Ση θάλασσας το κύμαν,
ση θάλασσας το κύμαν
για τ’ εσέν εφουρκίγουμ’νε
και ’κ’ έλεες «έν’ κρίμαν!»

Ση θάλασσας τα κύματα,
ση θάλασσας το βάθος
Για τ’ εσέν θα φουρκίγουμαι
αν η εγάπ’ έν’ λάθος

Ση θάλασσας το κύμαν,
ση θάλασσας το κύμαν
για τ’ εσέν εφουρκίγουμ’νε
και ’κ’ έλεες «έν’ κρίμαν!»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
εγάπ’αγάπη
έλεεςέλεγες
ελιάλυπάται κπ/κτ, δείχνει ελεημοσύνη, μτφ. τσιγκουνεύεταιἐλεέω-ἐλεῶ
έν’είναι
εσάδικά σου/σας
εφουρκίγουμ’νεπνιγόμουν
’κ’δενουκί<οὐχί
καπατεύ’νεσκεπάζουνε, καλύπτουν, κλείνουν κπ/κτ σε κτkapatmak
’κιδενουκί<οὐχί
’κχ̌ύνωχύνω, περιχύνω
νουνί͜ειςσκέφτεσαι
ομμάτι͜αμάτια
παπόρι͜αβαπόρια, καράβιαvapore
πουλόποπουλάκι
τογραεύ’νεκομματιάζουνdoğramak
φουρκίγουμαιπνίγομαι
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr