Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πού είσαι Στέλιο;

Δύο λαλίαςΔύο λαλίας

Στιχουργοί: Πόλυς Παυλίδης

Συνθέτες: Πόλυς Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Πόλυς Παυλίδης


Ένας περήφανος αητέντς
πετά σα επουράνια
Λίβι͜α και άστρα ’πιδι͜αβαίν’
και σο Θεόν εβγαίνει

Πού είσαι Στέλιο;

Αητέντς μ’ ολόχρυσα φτερά
κι Αρχάγγελου λαλίαν
επήεν και -ν- εκόνεψεν
ση παραδείσ’ τα κάσ̌ι͜α

Πού είσαι Στέλιο;

Ατός που ετραγώδεσεν
τη εφτωχού το δάκρυ
επέταξεν παντοτινά,
αλλού μέρος επήεν

Πού είσαι Στέλιο;

Όσο ψηλά και να πετάς
όσο ν’ αντιδι͜αβαίνεις
Σην ψ̌ην και σην καρδία μουν
παντοτινά θα κείσαι

Πού είσαι Στέλιο;

Ένας έσ’νε απάν’ ση γην,
Στέλιο, σην τραγωδίαν
Κανείς σον κόσμον ’κι θα παίρ’,
Στέλιο, τ’ εσόν τον τόπον

Πού είσαι Στέλιο;

Στέλιο, γιατί ’κι αναστενά͜εις
να σείεται ο Άδης,
ο Χάρον να κρεμίεται
και άλλο ψ̌ήα να μη παίρ’;

Πού είσαι Στέλιο;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αητέντςαητός
αναστενά͜ειςαναστενάζεις
απάν’πάνω
εκόνεψενεγκαταστάθηκε, φώλιασε, προσγειώθηκεkonmak
επέταξενπέταξε
επήενπήγε
έσ’νεήσουν
εσόνδικός/ή/ό σου
ετραγώδεσεντραγούδησε
κάσ̌ι͜ααπότομοι βράχοι, γκρεμοίkaş
κείσαικείτεσαι, ξαπλώνεις
’κιδενουκί<οὐχί
κρεμίεταιγκρεμίζεται
λαλίανλαλιά, φωνή
λίβι͜ασύννεφα
μουνμας
παραδείσ’παραδείσου
’πιδι͜αβαίν’περνάει, ξεπερνάει, φεύγει
τραγωδίαντραγούδι
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr