Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Δύο λαλίας

Δύο λαλίαςΔύο λαλίας

Στιχουργοί: Πόλυς Παυλίδης

Συνθέτες: Πόλυς Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Πόλυς Παυλίδης


Πόλυ, παίξον την κεμεντζ̌έν
ας λέγω τραγωδίαν
Το κορτσόπον ντ’ εγάπανα
έκαψεν την καρδία μ’

Άκ’σον κι εσύ τον πόνο μου,
η καρδι͜ά μ’ ’τογραεύτεν
Το κορτσόπον ντ’ εγάπανα
αλλού εσουμαδεύτεν

Δύο λαλίας τραγωδούν,
δύο ψ̌όπα πονούνε
Δύο φίλ’ ενταμώθανε
και πίν’νε και μεθούνε

Δύο χρόνι͜α εγάπανα
κι όλα χαράμ’ επήγαν
Τη ψ̌ης ι-μ’ τα οράματα
σ’ έναν ώρα εβζήγαν

Σα ξένα χ̌έρι͜α ευρίεται
και τ’ εμόν το κορτσόπον
Ελέπ’ ατο και καίγουμαι
και λύεται το ψ̌όπο μ’

Δύο λαλίας τραγωδούν,
δύο ψ̌όπα πονούνε
Δύο φίλ’ ενταμώθανε
και πίν’νε και μεθούνε

Θόδωρε, να λελεύω σε
τραγώδ’ αρ’ έναν κι άλλο
Γόμωσον το ποτήρ’ ρακίν
τον πόνο μ’ ν’ ανασπάλω

Όσον ντο θέλτς θα τραγωδώ
κι ους το πρωίν θα πίνω
Λιθάρ’ θ’ ευτάγω την καρδι͜ά μ’
και δάκρυ͜α ’κι θα ’κχ̌ύνω

Δύο λαλίας τραγωδούν,
δύο ψ̌όπα πονούνε
Δύο φίλ’ ενταμώθανε
και πίν’νε και μεθούνε

Δύο λαλίας τραγωδούν,
δύο ψ̌όπα πονούνε
Δύο φίλ’ ενταμώθανε
και πίν’νε και μεθούνε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκ’σονάκουσε (προστ.)
ανασπάλωξεχάσω
γόμωσονγέμισε (προστ.)
εγάπανααγαπούσα
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έναν κι άλλοάλλο ένα, ένα ακόμη
εσουμαδεύτεναρραβωνιάστηκε
ευρίεταιβρίσκεται
ευτάγωκάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
θέλτςθέλεις
καίγουμαικαίομαι
κεμεντζ̌ένλύραkemençe/kemānçe
’κιδενουκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
’κχ̌ύνωχύνω, περιχύνω
λαλίαςλαλιές, φωνές, (γεν. ενικού) φωνής
λελεύωχαίρομαι
λιθάρ’λιθάρι, πέτρα
λύεταιλιώνει
ουςως, μέχρι
παίξονπαίξε (προστ.)
πίν’νεπίνουν
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτωνrakı/ˁaraḳī
τραγώδ’τραγούδησε (προστ.)
τραγωδίαντραγούδι
τραγωδούντραγουδάνε
τραγωδώτραγουδάω
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)
χαράμ’χαράμι, κάτι που δεν έχει τελικά όφελος ή αποτέλεσμαharam/ḥarām
ψ̌ηςψυχής
ψ̌όπαψυχούλες
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr