Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ετράνυνα σα πόνι͜α

Σύλλογος Ποντίων Ασπροπύργου «Ακρίτες»Σύλλογος Ποντίων Ασπροπύργου «Ακρίτες»

Στιχουργοί: Κώστας Αμανατίδης

Συνθέτες: Γιώργος Ατματσίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Δημήτρης Καρασαββίδης


Επέρασα απέσ’ ση ζωήν
μαύρα και άχαρα χρόνι͜α
Εγεννέθα απέσ’ σα βάσανα
κι ετράνυνα σα πόνι͜α

Άμον τη λάμπας το γυαλίν
ντο κρούς απάν’ τσακούται
Εφέκαμε τα μέρι͜α μουν
κι η ψ̌η πα φαρμακούται

Εχάσα και τ’ εμόν τ’ ανθρώπ’ς,
επέμ’να ορφανόν -ι
’Κι ξέρω ντό θα ’ίνουμαι
ατώρα μαναχόν -ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
ατώρατώρα
εγεννέθαγεννήθηκα
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
επέμ’νααπόμεινα
ετράνυναμεγάλωσα
εφέκαμεαφήσαμε
’ίνουμαιγίνομαι
’κιδενουκί<οὐχί
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μέρι͜αμέρη
μουνμας
παπάλι, επίσης
πόνι͜απόνοι
τσακούταισπάει
φαρμακούταιφαρμακώνεται
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr