Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ετράνυνα σα πόνι͜α

Σύλλογος Ποντίων Ασπροπύργου «Ακρίτες»

Στιχουργοί: Κώστας Αμανατίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Δημήτρης Καρασαββίδης


Επέρασα απέσ’ ση ζωήν
μαύρα και άχαρα χρόνι͜α
Εγεννέθα απέσ’ σα βάσανα
κι ετράνυνα σα πόνι͜α

Άμον τη λάμπας το γυαλίν
ντο κρους απάν’ τσακούται
Εφέκαμε τα μέρι͜α μουν
κι η ψ̌η πα φαρμακούται

Εχάσα και τ’ εμόν τ’ ανθρώπ’ς,
επέμ’να ορφανόν -ι
’Κι ξέρω ντό θα ’ίνουμαι
ατώρα μαναχόν -ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
ατώρατώρα
εγεννέθαγεννήθηκα
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
επέμ’νααπόμεινα
ετράνυναμεγάλωσα
εφέκαμεαφήσαμε
’ίνουμαιγίνομαι
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κρουςχτυπάς
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μέρι͜αμέρη
μουνμας
παπάλι, επίσης, ακόμα
πόνι͜απόνοι
τσακούταισπάει
φαρμακούταιφαρμακώνεται
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr