Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όρκον

Έτον έναν νυχτοπούλ’Έτον έναν νυχτοπούλ’

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Στάθης Νικολαΐδης


Τα δέντρα όλι͜α φύλλωσαν
και όλι͜α τσ̌ιτσ̌εκών’νε [γιαρ]
Κι έναν μήλον, κοντόμηλον
τα φίλα ’θε ερρούξαν [γιαρ]

Μήλον, γιατί μαραίνεσαι;
Γιατί ρούζ’νε τα φύλλα σ’; [γιαρ]
Τη ρίζα σ’ γιάμ’ ’κ’ επότ’σανε
κι απότιγον επέμ’νες; [γιαρ]

Κορτσόπον κι έναν παλληκάρ’
σην ρίζα μ’ εφιλέθαν [γιαρ]
κι όρκον εποίκαν κι όμνυσμαν
στεφάν’ χαράς να βάλλ’νε [γιαρ]

Και τον όρκον ενέσπαλαν
και κιτρινούν τα φύλλα μ’ [γιαρ]
Εγέντανε επίορκοι
ξεραίνομαι και σβήνω [γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απότιγοναπότιστο
βάλλ’νεβάζουν
γιάμ’μήπως, ή μηya/yā + μη
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπηyâr
εγέντανεέγιναν
ενέσπαλανξέχασαν
επέμ’νεςαπόμεινες
εποίκανέκαναν, έφτιαξανποιέω-ῶ
επότ’σανεπότισαν
ερρούξανέπεσαν
εφιλέθανφιλήθηκαν
’θετου/της
’κ’δενουκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
όμνυσμανόρκος
ρούζ’νεπέφτουν
τσ̌ιτσ̌εκών’νεβγάζουν άνθηçiçek

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr