Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Εγώ με τ’ εξενίτεψα

Τα αυθεντικά του Πόντου Νο4Τα αυθεντικά του Πόντου Νο4

Στιχουργοί: Γιωργούλης Λαφαζανίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Εγώ με τ’ εξενίτεψα
πασ̌κείμ’ το ’πήγα εχάθα;
Θάλασσα έτον απ’ εμπροστά,
αρνί μ’, άλλο ’κ’ εφάνθα

Τα τέρτι͜α μ’ και τα βάσανα μ’,
η καμονή κι ο πόνον
Εμέν θα τρώγ’νε με ατά
σο φετινόν τον χρόνον

Ξενιτει͜ά μ’, τα καλά σ’ πολλά,
τα τέρτι͜α σ’ χ̌ίλια κι άλλο
Ντό να ’φτάγω την εσ̌ιά μ’;
Τα μέρι͜α μ’ θ’ ανασπάλλω!

Τα στράτας ντ’ επορπάτεσα,
τα κόσμι͜α ντο εγύρτσα
Τη στράτα σ’ εσ̌ασ̌ούρεψα,
να έρχουμαι ’κ’ εγροίκ’σα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανασπάλλωξεχνώ
ατάαυτά
εγροίκ’σακατάλαβα
εγύρτσαγύρισα
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
εξενίτεψαξενιτεύτηκα
επορπάτεσαπερπάτησα
έρχουμαιέρχομαι
εσ̌ασ̌ούρεψασάστισα, τα έχασα şaşırmak
εσ̌ιάυπάρχοντα, περιουσία eşya/eşyāʾ
έτονήταν
εφάνθαφάνηκα
εχάθαχάθηκα
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καμονήκαημός
κόσμι͜ακόσμους, μτφ. μέρη
μέρι͜αμέρη
πασ̌κείμ’μήπως, μήπως (και) πᾶς καί ἔνι
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τρώγ’νετρώνε
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8042 | Albums/Singles: 1260 | Συντελεστές: 1650 | Λήμματα: 14387
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr