Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο Πόντον ’κ’ έν’ το σήμερον

Ο Πόντον ’κ’ έν’ τ’ οσήμερονΟ Πόντον ’κ’ έν’ τ’ οσήμερον

Στιχουργοί: Κώστας Φωτιάδης

Συνθέτες: Γιάννης Τριανταφυλλίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Τριανταφυλλίδης


Αρνόπο μ’, τέρεν να μη χάντς
τ’ εσόν την αλυσίδαν
Τα ρίζας τέρεν μη ανασπάλτς
σο ξένον την πατρίδαν

Ο Πόντον ’κ’ έν’ τ’ οσήμερον,
ο Πόντον ’κ’ έν’ το θάμαν
Έν’ το αρχαίο κείμενον
τη Διγενή η μάνα

Τέρεν τη λύραν ντο κρατείς
ντο παί͜εις με την καρδία σ’
Και το τραγούδ’ ντο τραγουδείς,
Ματσούκα, σα παιδία σ’

Ο Πόντον ’κ’ έν’ τ’ οσήμερον,
ο Πόντον ’κ’ έν’ το θάμαν
Έν’ το αρχαίο κείμενον
τη Διγενή η μάνα

Το παρελθόν και το παρόν
να έχ’νε και το μέλλον
Χωρίς ατά με τον καιρόν
θα είσαι ο χαμένον

Ο Πόντον ’κ’ έν’ τ’ οσήμερον,
ο Πόντον ’κ’ έν’ το θάμαν
Έν’ το αρχαίο κείμενον
τη Διγενή η μάνα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανασπάλτςξεχνάς
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατάαυτά
έν’είναι
εσόνδικός/ή/ό σου
έχ’νεέχουνε
θάμανθαύμα
’κ’δενουκί<οὐχί
παί͜ειςπαίζεις
παιδίαπαιδιά
ρίζας(γεν. ενικού) ρίζας, (ον./αιτ. πληθ.) ρίζες
τέρενκοίταξε (προστ.)
χάντςχάνεις, παύεις να έχεις, διώχνεις

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr