Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τσ̌εχέλκον παλαλόν

Τα αυθεντικά του Πόντου Νο4

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Το μαξιλάρι μ’, γιαβρόπο μ’,
θέκω κι αποκουμπίζω
Κρούγ’νε σο νου μ’ τ’ ομματόπα σ’
και για τ’ εσέν νουνίζω

Αέτσ’ πως έν’, νε γιάβρι μ’,
τσ̌εχέλκον, παλαλόν
Έλα, έμπα σ’ εγκαλιόπο μου,
πλατύν άμον αλώνιν

Εμέν σιργούν εποίκανε
σ’ Ερζουρουμί τα χάνι͜α
Κοιμούμαι, ελέπω σ’ όνερο μ’
τουσέκια και γεργάνι͜α

Αέτσ’ πως έν’, νε γιάβρι μ’,
τσ̌εχέλκον, παλαλόν
Έλα, έμπα σ’ εγκαλιόπο μου,
Πλατύν άμον αλώνιν

Μαξιλαρόπο μ’ άκλερον,
τουσέκια μ’ απαρδάλι͜α
Σεπέπ’ ντ’ εέντον τ’ Ερζουρούμ’
κι εχάσα την εγκάλι͜α μ’

Αέτσ’ πως έν’, νε πουλί μ’,
τσ̌εχέλκον, παλαλόν
Έλα, έμπα σ’ εγκαλιόπο μου,
Πλατύν άμον αλώνιν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
άκλερονάκληρο, φτωχό, δύστυχο, ταλαίπωρο
άμονσαν, όπως, καθώς
απαρδάλι͜αεκείνα που είθε να χαθούν/καταστραφούν, αδέσποτα
αποκουμπίζωακουμπώ, στηρίζω
γεργάνι͜απαπλώματα yorgan
γιάβριμωρό, μικρό, παιδί yavru
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκι yavru + -όπον
εγκάλι͜ααγκαλιά
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εέντονέγινε
ελέπωβλέπω
έμπαμπες (προστ.)
έν’είναι
εποίκανεέκαναν, έφτιαξαν ποιέω-ῶ
θέκωθέτω, τοποθετώ, βάζω
κοιμούμαικοιμάμαι
κρούγ’νεχτυπούνε
νουνίζωσκέφτομαι
ομματόπαματάκια
όνεροόνειρο
παλαλόντρελό
σεπέπ’υπαίτιοι sebep/sebeb
σιργούνεξορία, απέλαση sürgün
τουσέκιαστρώματα döşek
τσ̌εχέλκονάπειρο, ανώριμο, άβγαλτο cehil/cehl

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr