Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Του Σ̌ίτονος

Προσδιορισμός - Σα ιχνάρι͜α τ’ Ασ̌αλούμ’Προσδιορισμός - Σα ιχνάρι͜α τ’ Ασ̌αλούμ’

Στιχουργοί: Γιώργος Σιαπανίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαπανίδης, Μιχάλης Παρχαρίδης


Όντες τα κρινοδάχτυλα σ’
[αμάν, όι, αμάν]
αξ̌αεύ’νε τα κόρδας
Λύουν και καρδοκόφκουνταν
[αμάν, όι, αμάν]
τα κορτσόπα τη χώρας

Κεμεντζ̌ετζ̌ή ντ’ εποίκα σε
[αμάν, όι, αμάν]
και ταραχ̌ί͜εις το ψ̌όπο μ’;
Εμέτσες με και ’κ’ έπια
[αμάν, όι, αμάν]
ημ’σόν ποτήρ’ ρακόπον

Ση κεμεντζ̌ές ι-σ’ το κιφάλ’
[αμάν, όι, αμάν]
εκόνεψαν τα Μοίρας
Άμον εσέν ’κ’ ευρίεται
[αμάν, όι, αμάν]
απάν’ σον κόσμον είνας

Αρνί μ’, να έμ’νε κεμεντζ̌έν
[αμάν, όι, αμάν]
και ντο χ̌ελιδονίζει
Δάκρεν σην άκρα του ματί’ σ’
[αμάν, όι, αμάν]
και σκουλαρίκ’ σ’ ωτί σ’ -ι

Ποίσον με κεμεντζ̌έ Σ’, Θεέ μ’,
[αμάν, όι, αμάν]
να έχ̌’ καπάν λαλίαν
Να τραγωδούνε μετ’ εμέν
[αμάν, όι, αμάν]
οι φίλοι μ’ αλλομίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκραάκρη
αλλομίανάλλη μια φορά
άμονσαν, όπως, καθώς
αξ̌αεύ’νεχαϊδεύουν okşamak
απάν’πάνω
δάκρενδάκρυ
είναςένας/μία
εκόνεψανεγκαταστάθηκαν, φώλιασαν, προσγειώθηκαν (επί πτηνών) konmak
εμέτσεςμέθυσες
έμ’νεήμουν
έπιαήπια
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
ευρίεταιβρίσκεται
έχ̌’έχει
ημ’σόνμισό/η
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καπάνοι μπάσα κουρδισμένες χορδές της λύρας
καρδοκόφκουνταντρομάζουν, καταπτοούνται καρδία+κόφτω
κεμεντζ̌έη λύρα kemençe/kemānçe
κεμεντζ̌ένλύρα kemençe/kemānçe
κεμεντζ̌έςλύρας kemençe/kemānçe
κιφάλ’κεφάλι
κόρδαςχορδές
κορτσόπακοριτσάκια
λαλίανλαλιά, φωνή
λύουνλιώνουν
ματί’ματιού
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
όντεςόταν
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
ρακόπον(υποκορ.) αλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτων rakı/ˁaraḳī + -όπον
ταραχ̌ί͜ειςταράζεις, προκαλείς ταραχή
τραγωδούνετραγουδάνε
χ̌ελιδονίζεικελαηδεί σαν χελιδόνι
χώραςξένος/η/ο/οι γενικά, οι/το/τα μη οικείο/α, ξενιτειάς
ψ̌όποψυχούλα
ωτίαυτί

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr