Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Του Αλέξη

Προσδιορισμός - Σα ιχνάρι͜α τ’ Ασ̌αλούμ’Προσδιορισμός - Σα ιχνάρι͜α τ’ Ασ̌αλούμ’

Στιχουργοί: Γιώργος Σιαπανίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαπανίδης, Μιχάλης Παρχαρίδης


Χάραξεν η ανατολή
κι εσύ γλυκοκοιμάσαι
Τρώει με -ν- ο κρύον κι η βροχ̌ή
κι εμέν ’κι λυπισκάσαι

Εχάθα, ρίζα μ’, εχάθα
σου ματί’ σ’ την σκοτίαν
Τ’ εγάπ’ς εγέμ’νε γυρευός
ντου ’κ’ έμευα καμίαν

Ομμάτι͜α κι ομματόκλαδι͜α
ο κόσμον εγομώθεν
Κι αδαπέσ’ σο καρδόπο μου
η σεβτι͜ά εκαρφώθεν

Εκούρσεψες το καρδόπο μ’
και με την εμορφία σ’
Άμον κουρσάρος που κουρσεύ’
τα ξένα πολιτείας

Εγώ ξαμμένον σίδερον
κι εσύ σφύραν κι αμόνι
Κοπάντσον με όσον θέλτς, πουλί μ’,
θα ’φτάγω σε τ’ εμόν -ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδαπέσ’εδώ μέσα
άμονσαν, όπως, καθώς
γυρευόςεπαίτης, ζητιάνος
εγάπ’ςαγάπης
εγέμ’νεέγινα
εγομώθενγέμισε
εκαρφώθενκαρφώθηκε
έμευαήλπιζα, προσδοκούσα, ανέμενα ummak
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εμορφίαομορφιά
εχάθαχάθηκα
θέλτςθέλεις
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καμίανποτέ
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
κοπάντσονκοπάνισε, χτύπα (προστ.)
λυπισκάσαιλυπάσαι
ματί’ματιού
ντουπου, αυτό/ά που
ξαμμένονπυρωμένο
ομμάτι͜αμάτια
σεβτι͜άέρωτας sevda/sevdā
σκοτίανσκοτάδι
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr