Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ας είχα την σαΐτα μ’

Τα αυθεντικά του Πόντου Νο4Τα αυθεντικά του Πόντου Νο4

Στιχουργοί: Γιωργούλης Λαφαζανίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Ας είχα την σαΐτα μ’
κι αργυρόν τοξάρ’!
Σον ουρανόν έβγαινα,
τ’ άστρα ετόξευα
Τους ήλτς και τους φεγγάρους,
όλτς θ’ ετάραζα

Ας σ’ όλιον κακοτόπι͜α
αρ’ του ήλονος
Σεράντα πόρτας είχ̌εν,
όλια χάλκενα
Κι έναν μικρόν πορτόπον,
Τριπλοχάλκενον
Σαράντα πέντ’ μαστόροι
πολεμούν ατα
Ούτ’ επορούν κι ανοίγ’νε,
ούτε αφήν’ α̤τα

-Ντό δί’τε με, μαστόροι,
και ν’ ανοίγ’ ατα;

-Τη μέραν τρία κάστρα
κι άσπρον άλογον
κι έναν κάτ φορεσίας,
αν ανοί͜εις ατα

Ανοίγω τ’ έναν τέγκιν
Ωχ! Ν’ αηλί εμέν!
Απέσ’ γομάτον αίμαν,
ασπαλώ ατο

Ανοίγω τ’ άλλον τέγκιν
Ωχ! Ν’ αηλί εμέν!
Απέσ’ γομάτο στούδι͜α,
ασπαλώ ατο

Ανοίγω τ’ άλλον τέγκιν
Ωχ! Νασάν εμέν!
Έμορφος κόρ’ κοιμάται,
να λελεύ’ ατεν!
Έμορφος κόρ’ κοιμάται,
ποδε-ποδεδίζ’ ατεν!

Κουίζ’ ατεν και ’κι αγνεφί͜ει
Ωχ! Ν’ αηλί εμέν!
Τσιμπίζ’ ατεν, ’κι σ’κούται
Βάι! Ν’ αηλί εμέν!
Κλίσκουμαι να φιλώ ατεν,
ποδεδίζω σε!
Ατέ λαγγεύ’ και σ’κούται,
να λελεύ’ ατεν!
Ατέ λαγκεύ’ και σ’κούται,
ποδε-ποδεδίζ’ ατεν [γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγνεφί͜ειξυπνάει
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
ανοί͜ειςανοίγεις
ανοίγ’νεανοίγουν
απέσ’μέσα
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
ασπαλώσφαλίζω κτ, κλείνω κτ εντελώς/πολύ καλά
ατααυτά
ατέαυτή
ατεναυτήν
αφήν’αφήνει
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
γομάτονγεμάτο/η
δί’τεδίνετε
έμορφοςόμορφος/η
επορούνμπορούν
ετόξευαέριχνα τόξο, στόχευα κάποιον/κάτι με το τόξο
ήλονοςήλιου
ήλτςήλιους
κάτεπίπεδο, στρώση, σωρός kat
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλίσκουμαισκύβω, κλίνω
κουίζ’φωνάζω/ει, λαλώ/εί, καλώ/εί κπ ονομαστικά
λαγγεύ’πηδάω/ει
λελεύ’χαίρομαι/εται
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νασάνχαρά σε
όλιαόλα
όλτςόλους
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πόρταςπόρτες (ονομ.πληθ.) porta
σεράντασαράντα
σ’κούταισηκώνεται
στούδι͜ακόκκαλα ὀστοῦν~οστούδιον
τέγκινμεγάλο δέμα, μπόγος denk/tang
τοξάρ’δοξάρι
τσιμπίζ’τσιμπάω/ει
φεγγάρουςφεγγάρια
φορεσίας(γεν. εν.) φορεσιάς, (ονομ. πληθ.) φορεσιές
χάλκεναχάλκινα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr