Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Φραντάλα μ’

Τα αυθεντικά του Πόντου Νο4Τα αυθεντικά του Πόντου Νο4

Στιχουργοί: Γιωργούλης Λαφαζανίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Φραντάλα μ’, ντ’ έμορφον είσαι!
Για πέει με, τίνος είσαι;
Σινός οσπίτ’ εμπαίντς κι εβγαίντς;
Σινός εγκάλιαν κείσαι;

Φραντάλα μ’, ντ’ έμορφον είσαι!
Είδα σε κι εχπαράγα!
Σον ουρανόν επέταξα,
σα λίβι͜α εταράγα

Εσύ, κορτσόπον έμορφον,
γιατί ’κ’ ευτάς το ψ̌όπο μ’;
Στρώσον το κρεβατόπο σου,
ποίσον εμέναν τόπον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
εβγαίντςβγαίνεις
εγκάλιαναγκαλιά (αιτ.)
έμορφονόμορφο
εμπαίντςμπαίνεις
εταράγαμπλέχθηκα, ανακατεύθηκα
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
εχπαράγα(αμτβ) τρόμαξα, ξαφνιάστηκα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κείσαικείτεσαι, ξαπλώνεις
κορτσόπονκοριτσάκι
κρεβατόποκρεβατάκι
λίβι͜ασύννεφα λίβος<λείβω
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
πέειπες (προστ.)
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
σινόςσε ποιού;
στρώσονστρώσε (προστ.)
τίνοςποιού;
φραντάλαγυναίκα πρόσχαρη, πληθωρική γυναίκα
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr