Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ουρανόν θα έν’ ο κύρη μ’

Το αηδόνι του ΠόντουΤο αηδόνι του Πόντου

Στιχουργοί: Στάθης Νικολαΐδης

Συνθέτες: Γιώργος Ακριβόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ακριβόπουλος, Στάθης Νικολαΐδης


Όσον το γερώ και πάω
τα παλαιά αναστορώ
Ακείν’ τα ψηλά ραχ̌ία
μίαν κι άλλο ας πορπατώ

Ουρανόν θα έν’ ο κύρη μ’
και η μάνα μ’ το ραχ̌ίν
Κανείς ’κι θα ευρήκ’ τον τόπον
όθεν θα εβγαίν’ η ψ̌η μ’

Φέρ’τεν ας φορώ και πάω
τα φυσ̌έκια μ’ ζώστε με
Το γεφύρ’ ντο θα δι͜αβαίνω
οπίσ’ ’κι θα κλώσκουμαι

Ουρανόν θα έν’ ο κύρη μ’
και η μάνα μ’ το ραχ̌ίν
Κανείς ’κι θα ευρήκ’ τον τόπον
όθεν θα εβγαίν’ η ψ̌η μ’

Ουρανόν θα έν’ ο κύρη μ’
και η μάνα μ’ το ραχ̌ίν
Κανείς ’κι θα ευρήκ’ τον τόπον
όθεν θα εβγαίν’ η ψ̌η μ’

Ουρανόν θα έν’ ο κύρη μ’
και η μάνα μ’ το ραχ̌ίν
Κανείς ’κι θα ευρήκ’ τον τόπον
όθεν θα εβγαίν’ η ψ̌η μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακείν’εκείνα
αναστορώθυμάμαι, αναπολώ
γερώγερνάω
δι͜αβαίνω(για τόπο) περνώ, διασχίζω, (για χρόνο) περνώ διαβαίνω
εβγαίν’βγαίνει
έν’είναι
ευρήκ’βρίσκω/ει
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλώσκουμαιγυρίζω, επιστρέφω
μίανμια φορά
μίαν κι άλλοάλλη μια φορά
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
οπίσ’πίσω
πορπατώπερπατάω
ραχ̌ίαράχες, βουνά
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
φυσ̌έκιαφυσίγγια fişek/fişeng/φῦσιγξ
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr