Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Είνας παιδάς και ένας κουτσ̌ή

Κρέμιτσας τραγωδίαςΚρέμιτσας τραγωδίας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Χρήστος Ακριτίδης, Χρήστος Ασφαλτίδης


Είνας παιδάς και ένας κουτσ̌ή
πάν’ όλεν τον ποταμόν
Ο παιδάς επέρασεν
η κουτσ̌ή ’κ’ επέρασεν

-Νέπε παιδά, δι͜άσο με
το καμίσι μ’ δίγω σε
-Το καμίσι σ’ ’κι θέλω
άλλον τάμαν τάξον με

-Νέπε παιδά, δι͜άσο με
το βραχ̌ι͜άλι μ’ δίγω σε
-Το βραχ̌ι͜άλι σ’ ’κι θέλω
άλλον τάμαν τάξον με

-Νέπε παιδά, δι͜άσο με
το ζωνάρι μ’ δίγω σε
-Το ζωνάρι σ’ ’κι θέλω
άλλον τάμαν τάξον με

-Κορτσόπον, περνίζω σε
το σπαλέρι σ’ τάξον με
-Ας σην ψ̌η μ’ κι ανέτερα
όλι͜α ας είν’ τ’ εσέτερα!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανέτεραανώτερα, πλην/εκτός
βραχ̌ι͜άλιβραχιόλιβραχιάλιον<bracchiale<βραχίων
δι͜άσο(δι͜άσον) πέρασε (προστ. δι͜άνω=περνώ)
δίγωδίνω
είν’είναι (για πληθ.)
είναςένας/μία
εσέτεραδικά σου/σας
’κ’δενουκί<οὐχί
καμίσιπουκάμισουπό+καμίσιον<camisia
’κιδενουκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
κουτσ̌ήκόρη
νέπεΕ! μωρέ
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
περνίζωδιασχίζω, περνώ απέναντι
σπαλέριμέρος γυναικείας ενδυμασίας αυτοτελές που χρησιμεύει ως κάλυμμα του στήθους
τάξοντάξε (προστ.)
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr