Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ανάθεμα την τύχη μου

Τα αυθεντικά του Πόντου Νο4Τα αυθεντικά του Πόντου Νο4

Στιχουργοί: Γιωργούλης Λαφαζανίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Επιδέβαμε τα ραχ̌ι͜ά,
τον Άε-Ζαχαρέαν
Αρνί μ’, για πατ’ το δι͜άβολον
και κλώστ’ σ’ εμέν μερέα

Τ’ εμά τα τέρτι͜α είν’ πολλά,
έναν παπόρ γομών’νε
Να ’κχ̌ύν’ ατα ση θάλασσαν,
την θάλασσαν θολών’νε

Ατό η σεβντά σ’, γιαβρόπο μ’,
εμέν θα παλαλώνει
Γιατρός ’κι θα ευρίεται
εμάς για να λαρώνει

Ανάθεμα την τύχη μου!
Ανάθεμα τ’ ιχπάρι μ’!
Αέτσ’ έτονε γραφικόν
να έρ’τον σο κιφάλι μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
ατααυτά
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκιyavru + -όπον
γομών’νεγεμίζουν, μτφ. κομπιάζουν
είν’είναι (για πληθ.)
εμάδικά μου
έρ’τονερχόταν
έτονεήταν
ευρίεταιβρίσκεται
θολών’νεθολώνουν
ιχπάριτύχηikbal/iḳbāl με παραφθορά του λ σε ρ
’κιδενουκί<οὐχί
κιφάλικεφάλι
κλώστ’γύρνα/γύρισε, επέστρεψε (προστ.)
’κχ̌ύν’χύνει, περιχύνει
λαρώνειγιατρεύει, θεραπεύει
μερέαμεριά
παλαλώνειτρελαίνει κπ
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr