Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θεέ μ’, αούτος ο χορόν

Κρέμιτσας τραγωδίαςΚρέμιτσας τραγωδίας

Στιχουργοί: Χρήστος Ακριτίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Χρήστος Ακριτίδης, Χρήστος Ασφαλτίδης


Θεέ μ’, αούτος ο χορόν
ας κρατεί ους να μερών’
να τραγωδώ και χορεύω
και τ’ οπίσ’ το μέρος παίρω

Κεμεντζ̌έ και το ταούλ’
επέραν τ’ εμόν τ’ αχούλ’
Η ζουρνά παίζ’, κωδωνίζ’
και η ψ̌η μ’ χαρχαταρίζ’

Παίζ’ η λύρα, το ταούλ’
σο χορόν εμπαίν’νε ούλ’
Το κλαρίνον κι η ζουρνά
τούλα, τούλα, τουλαλά

Κορτσόπα και παιδία
άμον τα κρύα νερά
Χορεύ’νε και γιαν-γιανά
για τ’ ατείντς έν’ η σεβντά
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ατείντςαυτούς
αχούλ’μυαλόakıl/ʿaḳl
γιαν-γιανάδίπλα-δίπλα, πλάι-πλάιyan yana
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
εμπαίν’νεμπαίνουν
έν’είναι
επέρανπήραν
κεμεντζ̌έη λύραkemençe/kemānçe
κορτσόπακοριτσάκια
κρατείκρατάει, βαστάει, στέκει, αντέχει
κωδωνίζ’κουδουνίζει
μερών’μερώνει, ξημερώνει
οπίσ’πίσω
ούλ’όλοι
ουςως, μέχρι
παιδίαπαιδιά
παίρωπαίρνω
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
ταούλ’νταούλιdavul/ṭabl
τούλαήσυχα, φρόνιμα
τραγωδώτραγουδάω
χαρχαταρίζ’(ηχομ. λέξη) θροΐζει
χορεύ’νεχορεύουν
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr